เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี จัดงานครบรอบ 34 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ภายใต้สโลแกน “สื่อสาร เข้าถึง พึ่งพาได้” โดยมีนายแสงทอง อนันตภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 (ผอ.สปข.2) เป็นประธาน พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการเจ้าหน้าที่ จาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด (ส.ปชส.) และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) ในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร และนครพนม เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับกิจกรรมภายในงานภาคเช้าเริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. ร่วมพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ พระอินทร์เป่าสังข์ หลังจากนั้นทำบุญตักบาตร พร้อมถวายจัตุปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 7 รูป จากนั้นเวลา 10.00 น. เข้าสู่พิธีการ “34 ปี สปข.2 สื่อสาร เข้าถึง พึ่งพาได้” เริ่มต้นการรับชมวิดิทัศน์ผลการดำเนินตลอดปีที่ผ่านมา การเล่าเรื่องนโยบายสำคัญของรัฐบาลจากนักเล่าเรื่อง 3 คน ตัวแทนจาก ส.ปชส. สวท. และ NBT อุบลราชธานี การแสดงวิสัยทัศน์จาก ผอ.สปข.2 และโอกาสนี้ ผอ.สปข.2 ได้มอบรางวัลการประกวดสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดดีเด่น (ระดับภาค) ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และยังได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดผู้สื่อข่าวดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563 อีกด้วย ซึ่ง จ.ส.ต.พงษ์สถิตย์ อรอินทร์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร ได้นำข้าราชการ บุคลากร สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร ขึ้นรับรางวัลดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง

จ.ส.ต.พงษ์สถิตย์ อรอินทร์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร กล่าวว่า รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดดีเด่น (ระดับภาค) และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผู้สื่อข่าวดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ในครั้งนี้ นับเป็นรางวัลที่สร้างขวัญ กำลังใจแก่ทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร ที่มุ่งมั่น ทุ่มเท และตั้งใจในการทำงาน รวมทั้งรางวัลนี้ยังจะเป็นแรงผลักดันในการผลิตข่าวสารที่มีคุณภาพสู่ประชาชน
ต่อไป