เมื่อเวลา 07.30 น.ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี หลังจากมีการเปิดเรียนวันแรก ทางโรงเรียนได้มีการตรวจเข้มโดยการให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณทางเข้าด้านหน้าโรงเรียน สวมแมท ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือและเว้นระยะห่างในห้องเรียนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

น.ส.กุลสินี แซ่จวง รองประธานนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี กล่าวว่า ตนยังคงมีการป้องกันเหมือนตอนโควิด-19 ระบาดตอนแรก ส่วนการเรียนอาจจะมีการเรียนหนักมากขึ้นกว่าเดิม วันนี้รถติดมากเพราะมีการเปิดเรียนพร้อมกัน อาจจะมีการสับเปลี่ยนยานพาหนะให้สะดวกมากขึ้นถ้าบ้านอยู่ใกล้กับโรงเรียนแนะนำให้ใช้รถจยย.หรือใช้รถจักรยานปั่น ส่วนการป้องกันทางโรงเรียนได้มีการประชาสัมพันธ์ให้สวมแมท มีการวัดอุณภูมิบริเวณทางเข้าโรงเรียนและภายในโรงเรียน มีเจลแอลกอฮอร์บริเวณทางขึ้นตึก และในห้องเรียน สามารถล้างมือได้ตลอดเวลาและเว้นระยะห่างโต๊ะเก้าอี้ภายในห้องเรียน

นายเตชินท์ คุปตะวาทิน กรรมการนักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์กล่าวว่า ข้อควรปฏิบัติควรล้างมือด้วยเจลแอลกอฮร์ทุกครั้งเวลาเข้ามาในโรงเรียนควรล้างมือก่อนเข้าโรงอาหาร เว้นระยะห่าง สวมใส่แมทเพื่อความปลอดภัย

นายบุณยทัต บุญล้อม รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน เปิดเผยว่า สำหรับการเตรียมตัวเปิดเทอมเต็มรูปแบบทางโรงเรียนได้รับแจ้งจากต้นสังกัดว่าในวันที่ 13 ส.ค.นี้ทางโรงเรียนสามารถเปิดเรียนเต็มรูปแบบ100 เปอร์เซ็นแต่เป็นเพียงการทดลอง มีการแจ้งล่วงหน้าให้ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทราบ ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค.ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนโรงอาหารได้มีการจัดพื้นที่ทำความสะอาดและเว้นระยะห่าง ส่วนการจราจรทางโรงเรียนได้ประสานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ปากเกร็ดให้มาอำนวยความสะดวกมีการจัดการจราจรและดูแลความปลอดภัยภาพรวมเมื่อตอนเช้าเป็นไปด้วยดีตามที่วางแผนไว้