ร.ต.บัวขาว บัญชาเมฆ นักมวยชื่อดังของไทย เข้าพบ ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน เพื่อปรึกษาและยื่นเอกสารขอจัดตั้งวิทยาลัย และได้รับการชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนในการจัดตั้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีการกีฬาบัญชาเมฆ เป็นอย่างดี ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ