เมื่อวันที่ 13 ส.ค. ผู้ส่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีการพิจารณาและเห็นชอบตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เสนอชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น 'ปลัดกระทรวงสาธารณสุข' คนใหม่แทน นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดสธ.ที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนก.ย.2563 นี้ ทั้งนี้ว่าที่ปลัด สธ.ที่จะรับตำแหน่งในวันที่ 1 ต.ค.2563 คือ นพ. เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสุขภาพจิต