สยามรัฐ ยึดมั่นอุดมการณ์ปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ยืนหยัดรับใช้สังคมด้วยจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบ ...*...

แล้วตัวตนแกนนำม็อบเยาวชนก็เปิดเปลือยออกมาชัดเจนว่า เป้าหมายการปลุกระดมนักเรียนนิสิตนักศึกษาออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมนั้น จริงๆ แล้วอยู่ที่สถาบันเบื้องสูงอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศ หาใช่เพื่อเรียกร้องให้มีการยุบสภา แก้ไขรัฐธรรมนูญตามที่เคยกล่าวอ้างกันมาตลอด ...*...

พฤติกรรมดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการย่ำยีทำร้ายความรู้สึกของผู้คนส่วนใหญ่ในบ้านนี้เมืองนี้เท่านั้น หากแต่ยังไม่ต่างอะไรกับการยั่วยุจนอาจนำไปสู่การเผชิญหน้าเกิดความรุนแรงซ้ำรอยเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ...*...

เป็นเพราะ “พลาด” หรือ “รู้เห็นเป็นใจ” ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละฝ่าย แต่ที่แน่ๆ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ต้องมีการแสดงความรับผิดชอบมากกว่าแค่คำพูด “ขอโทษ” กับกรณีอนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมชุมนุมแสดงพฤติกรรมจาบจ้วงก้าวล่วงสถาบันเบื้องสูง ...*...

และเห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อเรียกร้อง 3 ประการ ของ ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวถึงผู้บริหารสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ประกอบด้วย 1) ขอให้ท่านพิจารณา “ไม่อนุญาต”ให้มีการจัดกิจกรรมที่อ้างชื่อสถาบันของท่าน เพื่อให้เข้าใจว่าเป็นการจัดในนามสถาบัน หรือตัวแทนของสถาบัน ทั้งที่แท้จริงแล้วเป็นเพียงกลุ่มคนจำนวนหนึ่ง เนื่องจากการกระทำเช่นนี้ กระทบต่อสิทธิของนักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่าท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้เห็นด้วยกับกิจกรรมดังกล่าว และอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมได้ หากใช้ชื่อสถาบันของท่าน ย่อมหมายถึงผู้บริหารเห็นชอบกับการจัดกิจกรรมดังกล่าว และท่านต้องรับผิดชอบในผลของการจัดกิจกรรมนั้น โดยเฉพาะการกระทำที่ผิดกฎหมาย ...*...

2)ขอให้ท่านมีการตักเตือน เน้นย้ำอย่างเข้มงวดไปยังนักศึกษา และบุคลากรถึงกรอบการใช้เสรีภาพที่บุคคลพึงมี โดยไม่เป็นการใช้เสรีภาพที่เกินขอบเขต ขัดต่อกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิ์ผู้อื่น และแจ้งถึงโทษทั้งทางวินัยของสถาบัน ทั้งของนักศึกษา และบุคลากรที่ได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบของสถาบัน รวมถึงกฏหมายของประเทศในข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ...*...

3)ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยเฉพาะสถาบันของรัฐ หรือในกำกับของรัฐดำเนินการตามหน้าที่ของข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐในการกำกับดูแลปกป้องสถาบันหลักของชาติตามระเบียบของสถาบันที่บุคลากรจะต้องเป็นผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และไม่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้อำนาจที่ท่านมีในการดำเนินการทางวินัยหรือทางกฎหมายกับบุคลากรหรือนักศึกษา หรือบุคคลภายนอกที่ละเมิดระเบียบของสถาบันและกฎหมายของประเทศ และต้องทำหน้าที่กำกับดูแลสถาบันของท่านให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า เยาวชนของประเทศจะได้รับการศึกษาที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ และปกป้องผู้ที่อยู่ในการดูแลของท่านจากอันตรายทั้งต่อทางกาย ทางใจ ทางความคิด สนับสนุนการใช้เสรีภาพในทางสร้างสรรค์ เพื่อสร้างศักยภาพของประชาชนในประเทศต่อไปในอนาคต ...*...

เริ่มนับถอยหลังกันเลยกับงาน Bangkok International Digital Content Festival 2020 ปีที่ 7 เทศกาลด้านดิจิทัลคอนเทนท์ที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทย ตลอดวันที่ 18-23 ส.ค. โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ เฟซบุ๊กเพจ Bangkok International Digital Content Festival ลิงค์ https://www.facebook.com/bidc.fest/ และทางเว็บไซต์ www.bidcfest.com ...*...

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เตรียมพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ (แอปพลิเคชั่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ) ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยกลุ่ม Startup เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ ที่ช่วยให้นักเดินทางทั่วโลก สามารถเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวไทยได้ง่ายขึ้น พบกับ Travel Tech ได้ ที่งาน “เที่ยวไทยไฮเทค” ศุกร์ที่ 21 ส.ค. เวลา 10.00 – 15.00 น. ที่ห้อง Function Room ชั้น 4 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) บางรัก ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/เที่ยวไทยไฮเทค ...*...

ข่าวสังคม ศุกร์ที่ 14 ส.ค. เวลา 08.30 น. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดการสัมมนาให้ความรู้แนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ครั้งที่ 5 ที่ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาา เสด็จลง ณ ศาลดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะกรรมการร้านกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี 2562 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

ถวายใจสดุดี...พิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดงาน Siam Paragon Bangkok Royal Orchid : The Pride of Siam 2020 ภายใต้แนวคิดทั่วหล้า เทิดไท้ ถวายใจสดุดี เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมี เกตุวลี นภาศัพท์ กฤษณา อัมพุช รศ.วิจิตร วังใน ปิติ สิทธิอำนวย นราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ สายสม วงศาสุลักษณ์ วรรณา เพิ่มสุวรรณ และ บุษบง พันธุ์สวัสดิ์ ร่วมงาน ที่สยามพารากอน

ถวายพระพรชัยมงคล...สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมี คณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมพิธีฯ ที่บริเวณโถงกลางหน้าศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข (ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม) อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ชวนลิ้มลอง...ดร.ซาร่าห์ เทย์เลอร์ เอกอัครราชทูตแคนาดา ประเทศไทย และ ศุภวุฒิ ไชยประสิทธิ์กุล เปิดงาน เทสต์ ออฟ แคนาดา ครั้งที่ 9 ชวนลิ้มลองวัตถุดิบชั้นเลิศจากแคนาดา โดยมี จูเลี่ยน เซบาสเตียน แกทเทนบี้ เดวี่ส์ ณัฐวุฒิ สินุธก จารุวรรณ สัตตะพันธ์คีรี และ สุพัชร วัธนเวคิน ร่วมงาน ที่กูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขาเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และ กูร์เมต์ มาร์เก็ต พารากอน

มอบตราสัญลักษณ์...ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แก่ วรพรรณ เหลืองอมรเลิศ รอง กก.ผจก.ใหญ่ สยามพาร์ค บางกอก หรือสยามอะเมซิ่งพาร์ค สวนน้ำ สวนสนุกและสวนพักผ่อนหย่อนใจ ที่ห้องรอยัลพารากอนฮอลล์ สยามพารากอน

แม่จ๋า….หนูหิว...ดร.สายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ จัดงานแสดงแฟชั่นโชว์การกุศลภายใต้ชื่องาน แม่จ๋า….หนูหิวเพื่อนำรายได้จากการจัดงานทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สมทบเป็นค่าอาหารสามมื้อแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48พรรษาฯ โดยมี รมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร กก.บห./ผอ.ฝ่ายบูติคสตรี ไอ.ซี.ซีอินเตอร์เนชั่นแนล วรรณา โฆวินทะ ลัดดา วิศวผลบุญ พญา ธาราวุฒิ สุริยน ศรีอรทัยกุล และ ชินดนัย มีชัย ร่วมงาน ที่น้อยอัมพวา เพลส 192

อินดิโกลว์รับรางวัล...ณัฏฐ์ บัณฑิตมหากุล ปธ.กก.บห. ดร.ฐิติมา อุดม ที่ปรึกษาฯ ภาวันสินี ปริญญาวุฒิชัย และ กวิณ โอภาสวงการ ผู้บริหาร ลัวร์ เจ้าของผลิตภัณฑ์ IndiGlow PORIFY FACIAL WASH รับรางวัล ELLE BEST BEAUTY CARE CHAIN STORE AWARDS 2020 โดยมี มัลลิกา บุญยืน Beauty Editorและทีมงานนิตยสาร ELLE เป็นผู้มอบรางวัล ที่สำนักงานลัวร์ ถ.ศรีนครินทร์

อำนวยความสะดวก...ชัยสิริ อนะมาน ปรึกษาว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ ชลธี ยังตรง รอง ผวจ.นนทบุรี ร่วมเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางใหญ่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง โดยมี รุจิเรศ นีรปัทมะ จาตุรนต์ ไชยะคำ อมรรัตน์ บรรยงก์สินธุ์ และ ธนสมบัติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ร่วมงาน ที่เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

อร่อยขึ้นห้าง...ปิยวรรณ ลีละสมภพ และ ไตรภพ ลิมปพัทธ์ จัดงาน ครัวคุณต๋อยยกทัพ บุก ห้างเซ็นทรัลชิดลม แบบฉบับครัวคุณต๋อย รวบรวมเมนูเด่น จากกว่า 70 ร้านดังทั่วไทย พร้อมนำสินค้าคุณภาพจาก ครัวคุณต๋อย Selectedมาให้ช้อป โดยมี ชุมพล ลิลิตสุวรรณ ชูชัย สกุลเกิดสิน ณวัตน์ อิสรไกรศีล กีรติ เทพธัญญ์ และ โก๊ะตี๋ อารามบอย ร่วมงาน ที่เซ็นทรัลชิดลม เมื่อวันก่อน

แฮปปี้มาเธอส์ เดย์...นงชนก สถานานนท์ ผู้ช่วยรองประธานบริหาร กลุ่มการตลาด เอส แอล อาร์ ที พร้อมด้วยตัวแทนแม่ลูกคนดัง ร่วมเปิดตัว 2 เมนูสุดพิเศษ แฮปปี้ มาเธอส์ เดย์ ต้อนรับเทศกาลวันแม่ เอาใจคู่แม่ลูกและครอบครัวในช่วงเทศกาลวันแม่ตลอดเดือนสิงหาคม 2563 ที่ร้านซิซซ์เล่อร์ สาขาศูนย์การค้าสยาม เซ็นเตอร์ เมื่อวันก่อน