โดยรายแรกเป็นนักฟุตบอลชาวเซอร์เบีย รายที่สองเป็นวิศวกรชาวฟินแลนด์ ทำให้ยอดป่วยสะสมรวม 3,312 รายตายคงที่ 58 ราย วันนี้หายเพิ่มอีก 10 ราย รักษาตัวในรพ.119 ราย ทั้งนี้ ประเทศไทยไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศติดต่อกันเป็นวันที่ 68 แล้ว ทั้งนี้ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 108 ของโลก

เมื่อวันที่ 1 ส.ค.63 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่่งล่าสุดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย โดยเดินทางมาจากเซอร์เบีย และเดนมาร์ก  โดยได้เข้าพักในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดไว้ให้แล้ว รวมยอดผู้ป่วยสะสม 3,312ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมยอดผู้เสียชีวิตสะสมยังคงเดิมที่ 58 ราย มีรานงานผู้ป่วยรักษาหายเพิ่ม 10 ราย รวมยอดผู้ป่วยรักษาหาย 3,135 ราย และยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล 119 ราย ทั้งนี้ ประเทศไทยไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศติดต่อกันเป็นวันที่ 68 ทั้งนี้ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 108 ของโลก

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้ง 2 ราย โดยรายแรก เดินทางมาจากเซอร์เบีย เป็นนักกีฬาฟุตบอล สัญชาติเซอร์เบีย เพศชายอายุ 29 ปี เดินทางด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำ ถึงท่าอากาศยานบุรีรัมย์ประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 ก.ค.ตรวจหาเชื้อครั้งแรกวันที่ 19 ก.ค.ผลไม่พบเชื้อ เข้าพักใน Alternative Local Quarantine (ALQ) ใน จ.บุรีรัมย์ ตรวจครั้งที่สอง วันที่ 27 ก.ค.ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาที่ รพ.บุรีรัมย์

สำหรับรายที่สอง เดินทางมาจากเดนมาร์ก เป็นชายอายุ 41 ปี สัญชาติฟินแลนด์ อาชีพวิศวกร เดินทางถึงไทยวันที่ 27 ก.ค.เข้าพักใน Alternative State Quarantine ในกทม.เคยตรวจพบเชื้อเมื่อ กลางเดือนพฤษภาคม ไม่มีอาการ วันที่ 24 ก.ค.ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย ตรวจหาเชื้อ ผลไม่พบเชื้อ ตรวจครั้งที่ 1 วันที่ 30 ก.ค.ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่งในกทม.(อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ สัดส่วนผู้ป่วยโควิด-19 ยืนยันสะสมแบ่งตามพื้นที่ ดังนี้ กรุงเทพฯ และนนทบุรี 1,811 ราย / ภาคเหนือ 95 ราย / ภาคกลาง 550 ราย / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 112 ราย / ภาคใต้ 744 ราย

นอกจากนี้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้รายงาน จำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมใน สถานกักกันโรคของรัฐที่ส่วนกลางและจังหวัด Stage and Local Quarantine Sites ถึง 1 สิงหาคม 2563 พบผู้ป่วยแล้ว 375 ราย