ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ระบุว่า...โควิด-19 การระบาดในรอบสอง เกิดขึ้นในเอเชียหลายประเทศ เช่นฮ่องกง เวียดนาม แม้ แกระทั่งจีน ส่วน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ก็ยังมีระบาดอย่างมาก นับพันราย ต่อวัน
ตราบใดที่ยังไม่มีวัคซีน หรือยารักษาโรคที่ดี เราก็คงต้องประคับประคองไม่ให้เกิดการระบาดในประเทศไทย หรือถ้าเกิด ก็ให้ช้าที่สุด และให้น้อยที่สุด ที่ระบบสาธารณสุขรองรับได้

การใช้ชีวิตกลับคืน เข้าใกล้ภาวะปกติมากแล้ว จะเห็นได้ว่า ขณะนี้เริ่มพบเด็ก และผู้ใหญ่ ป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น ถ้ามีการระบาดของโควิด-19 เกิดขึ้นในประเทศไทย
การตรววินิจฉัยในผู้ป่วยดังกล่าว ก็ต้องเพิ่มมากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อ ก็จะเพิ่มขึ้น ทุกคนต้องช่วยกัน ไม่ให้เกิดการระบาดให้ได้นานที่สุด เพื่อให้สังคมอยู่ใกล้เคียงปกติมากที่สุด