พด. ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ หลังปลดล็อคเฟส 4 ติวเข้ม หลักสูตร “ตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อน” ทั่วไทย

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ด้านวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อนในกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS” สำหรับเจ้าหน้าที่มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 โรงแรมทีค การ์เด้น รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย

นายสถาพร กล่าวว่า บทบาทสำคัญของการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สามารถยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นได้ โดยการอบรมหลักสูตรดังกล่าว กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมมือกับมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย จัดขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ มีทั้งหมด 6 รุ่น มีมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์เข้าร่วมจำนวน 294 คน โดยเริ่มอบรมรุ่นที่ 1 ในวันที่ 30-31 กรกฏาคม 2563 ณ จังหวัดเชียงราย ซึ่งการอบรมครั้งนี้ แบ่งเป็นภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติจริงเพื่อฝึกทักษะการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อนในระบบ PGS (Participatory Guarantee Systems) เพื่อให้มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคนิคการตรวจประเมินฟาร์ม ซึ่งเป็นกระบวนการขั้นตอนหนึ่งในการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ พีจีเอส นำประสบการณ์ฝึกอบรมถ่ายทอดสู่กลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ PGS ที่ดูแล และพัฒนากลุ่มเกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้ในที่สุด

"กรมพัฒนาที่ดิน ได้ขับเคลื่อนส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง สามารถพัฒนาเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน มีความมั่นคงด้านอาหาร และปลอดภัยต่อสุขภาพ ไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมพัฒนาที่ดินมีนวัตกรรมสนับสนุนการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ มีหน่วยงานพัฒนาที่ดินตั้งอยู่ในจังหวัด มีการฝึกอบรมบุคลากรของหน่วยงาน ซึ่งเรียกว่า "มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์" ที่พร้อมให้การสนับสนุน ข้อมูลวิชาการด้านการจัดการดิน การเตรียมดินให้อุดมสมบูรณ์ ข้อมูลแผนที่ดิน บ่อจิ๋ว สนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ รวมไปถึงเป็นแกนหลักในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง ให้เข้าสู่การขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบ PGS จึงเป็นที่มาของการอบรมฯ ในวันนี้ เพื่อให้มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ มีความรู้จริง ฝึกปฏิบัติจริง ในการตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรอินทรีย์ในระบบ PGS ที่ตนเองรับผิดชอบดูแลอยู่ให้บรรลุเป้าหมายในที่สุด”นายสถาพร กล่าว

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน