วันนี้ (31ก.ค.63) บรรยากาศชาวยะลาร่วมละหมาด "อีดิลอัฎฮา" เฉลิมฉลองวันฮารีรายอ ณ มัสยิดในพื้นที่จังหวัดยะลา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 เป็นไปอย่างคึกคัก หลังรัฐบาลได้เริ่มผ่อนคลายมาตรการ ประกอบกับทางสำนักจุฬาราชมนตรีได้ออกประกาศให้ชาวมุสลิมได้ปฏิบัติศาสนกิจ โดยผู้ที่มาละหมาดนั้นจะได้รับฟังศาสโนวาท (คุฎบะฮ) และจะได้มีโอกาสมาร่วมพบปะ สลาม พร้อมทั้งอวยพร ชื่นชมยินดีกันในวันสำคัญวันนี้

สำหรับที่มัสยิดในพื้นที่จังหวัดยะลานั้น ได้มีการตรวจคัดกรองวัดไข้และการจัดที่นั่งละหมาดห่างกันประมาณ 1-2 เมตร โดยมีทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลนครยะลาและ อสม.ร่วมตรวจคัดกรองก่อนเข้าภายในมัสยิดและจดชื่อที่อยู่ ตามบัตรประชาชนก่อนเข้าภายในมัสยิดเช่นเดียวกัน

สำหรับการละหมาดวันตรุษอีดิลอัฎฮา หรืออีดใหญ่ ตรงกับวันที่ 10 เดือนซุลฮิจญะฮฺ เป็นเดือนที่ 12 ของเดือนในศาสนาอิสลาม ถือเป็นศาสนกิจที่สำคัญที่สุด ซึ่งมุสลิมทุกเพศทุกวัยจะต้องไปร่วมกันละหมาดที่มัสยิดใกล้บ้าน หรือในสถานที่ ที่จัดไว้ เมื่อเสร็จพิธีละหมาดก็จะมีการบรรยายธรรม (คุตบะห์) โดยโต๊ะอิหม่าม จากนั้นจะมีการแสดงความยินดีและขออภัยต่อกัน และบริจาคทานให้กับเด็ก คนชรา หรือผู้ยากไร้ พร้อมทั้งออกไปเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นยังมีพิธีกรรมที่สำคัญ คือ การเชือดสัตว์พลีทาน (กุรบ่าน) อีกด้วย

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน