"ก.แรงงาน" รายงานครม.ผลการแก้ปัญหา "ประมง-ค้ามนุษย์" หลังหลุดโซนแดง เผย "นายกฯ" สั่งบูรณาการทุกหน่วยงาน เข้มงวด ไม่กลับไปจุดเดิมอีก

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า กระทรวงแรงงานรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)คุ้มครองแรงในประมง พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย.62 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2563 เพื่อให้การคุ้มครองแรงงานประมงสอดคล้องมาตรฐานสากล และสร้างเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปราบการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ โดยในภาพรวมพบว่าการกระทำผิดเกี่ยวกับการประมงลดน้อยลง ตามกรอบการดำเนินการ 5 ด้าน 1.ด้านนโยบายมีการตั้งคณะทำงาน กำกับ และติดตาม การป้องกันและแก้ไขแรงงานภาคประมง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการ การออกกฎหมาย 2. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย จากการตรวจเรือประมง ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก พบการกระทำความผิดเพียง 9 ลำจากทั้งหมด 37,054 เที่ยว หรือร้อยละ 0.024ขณะที่เรือประมงกลางทะเล ตรวจทั้งหมด 508 ลำ พบการกระทำผิด 2 ลำ หรือร้อยละ 0.39 3.ด้านการป้องกันมีการบริหารจัดการกิจการประมงทั้งหมด 160,950 คน มีการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว 92,233 คน และออกใบอนุญาติทำการประมงพาณิชย์ในน่านน้ำไทย รอบปีประมง 63-64 จำนวน 10,202 ลำ และนอกน่านน้ำไทย 6 ลำ 4.ด้านการคุ้มครองการช่วยเหลือ มีการช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ 3 ราย และ5.ด้านการสร้างความร่วมมือกับประทศต่างๆมีโครงการ”สิทธิจากเรือสู่ฝั่ง” ร่วมกับสหภาพยุโรป และองค์กรแรงงานระหว่างประทศ(ไอแอลโอ)

ทั้งนี้ รัฐบาลประกาศให้การปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นวาะแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 58 และดำเนินการอย่างเคร่งครัดจริงจังภายใต้กรอบที่กำหนด ส่งผลให้สถานะดีขึ้นและถูกจัดอยู่ในเทียร์สองของรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของสหรัฐ หรือทริปรีพอร์ต ตั้งแต่ปี 61 ขณะที่สหภาพยุโรปได้ประกาศปลดใบเหลืองของประมงไทย เมื่อปี 62 ด้วยเช่นกัน

ด้านน.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวในที่ประชุมครม.ว่า การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดผิดกฎหมาย ไทยได้ถูกปลดจากใบเหลืองไปแล้ว และจะไม่ยอมให้เรากลับไปสู่จุดที่เราเคยได้รับใบเหลืองอีกแล้ว ดังนั้นการทำงานจากนี้ จะต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเข้มงวด ส่วนมาตรการใดๆ ที่ออกมาแล้วนำไปสู่ผลกระทบกับชาวประมง ทั้งพาณิชย์และพื้นบ้าน ภาครัฐต้องเข้าไปดูแลเป็นการด่วน สิ่งใดที่ยังต้องการ หรือขาดเหลือ ทั้งการแก้ไขปรัปรุงกฎระเบียบหรือการขาดงบประมาณ ให้เสนอมายังครม.และกำชับว่าทุกส่วนงานต้องทำงานกันอย่างบูรณาการ

ขณะเดียวกันครม.ได้อนุมัติงบกลางให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้ดำเนินการโครงการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย วงเงิน 171.6 ล้านบาท

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน