กองทัพเรือจัดพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563
เช้าวันนี้ (28 กรกฎาคม 2563) พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และ นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมในพิธี เจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีกล่าวคำปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือและคู่สมรส ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลต่อเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ต่อมาในเวลา 09.39 น. ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด 2,869 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร เจริญพระพุทธมนต์ มีผู้ร่วมในพิธีประกอบด้วย คณะนายทหารระดับสูงของกองทัพเรือ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการจากหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ขณะเดียวกันในเวลา 07.30 น. กองทัพเรือได้จัดให้มีพิธีถวายราชสักการะ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร 69 รูป และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือเอก ช่อฉัตร กระเทศ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี
ทั้งนี้ ในเวลา 12.00 น. กองทัพเรือจะจัดให้มีการ ยิงสลุตหลวงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา จำนวน 21 นัด ณ ป้อมวิไชยประสิทธิ์ พระราชวังเดิม กองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ