นายณรงค์ เรืองศรี ผอ.สำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวถึงกรณี ส.ส.กทม. เขตคลองเตย-วัฒนา พรรคพลังประชารัฐ ขอให้ กทม.เร่งแก้ปัญหาสภาพผิวจราจรบริเวณถนนเอกมัย ที่เป็นหลุมบ่อ เนื่องจากโครงการ Pipe Jacking ของสำนักการระบายน้ำ ยังไม่แล้วเสร็จและวางท่อทิ้งไว้บนถนน กีดขวางทางสัญจรว่า ที่ผ่านมาสำนักการระบายน้ำได้เร่งรัดโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (Pipe Jacking) บริเวณถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้างานก่อสร้างร้อยละ 88 โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำใต้ดินและสถานีสูบน้ำแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างก่อสร้างฝาบ่อถาวรและปรับคืนสภาพผิวจราจร คาดจะแล้วเสร็จในเดือนก.ย.63

ทั้งนี้ ในการแก้ปัญหาน้ำท่วมถนนเอกมัย จำเป็นจะต้องสร้างท่อระบายน้ำและสถานีสูบน้ำเพิ่ม รวมถึงไม่สามารถก่อสร้างใต้ฟุตบาทได้เนื่องจากมีสาธารณูปโภคจำนวนมาก และด้วยเป็นถนนเส้นหลักใจกลางเมือง มีรถสัญจรไป-มา การปิดการจราจร เพื่อขุดวางท่อ จะทำให้ช่องจราจรลดลง และประชาชนได้รับความเดือดร้อน จึงต้องใช้วิธีดันท่อ (pipe jacking) ซึ่งต้องทำบ่อขนาดใหญ่เป็นช่วง ๆ เพื่อนำเครื่องจักรและท่อขนาด 2.00 เมตร ลงไปติดตั้งและปิดด้วยแผ่นคอนกรีตขนาดใหญ่ชั่วคราว อีกทั้งได้รับอนุญาตให้เปิดบ่อก่อสร้างใต้ดินได้เฉพาะกลางคืนเท่านั้น เพื่อในช่วงกลางวันจะได้ใช้ช่องจราจรได้เต็มพื้นที่ ช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัด

อย่างไรก็ตาม สำนักการระบายน้ำ ได้กำชับผู้รับจ้างให้ดำเนินมาตรการความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง โดยติดป้ายเตือนงานก่อสร้างและไฟแสงสว่างเพิ่มเติม รวมทั้งจัดเตรียมวัสดุและเครื่องจักร พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าแก้ไขปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง และจะเร่งปรับคืนสภาพผิวจราจรให้แล้วเสร็จโดยเร็ว