นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังเปิดรับสมัครผู้ว่าการ ธปท.คนใหม่เมื่อวันที่ 26 พ.ค.ที่ผ่านมาและขยายระยะเวลาการรับสมัครเพิ่มเติมจนมีผู้ยื่นใบสมัครเข้ามา 6 ราย ล่าสุดทางคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เสนอชื่อ 2 บุคคลที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ และแสดงวิสัยทัศน์ ให้รักษาการณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาแล้วก่อนนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้คาดว่าการเสนอรายชื่อพิจารณาผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่า ธปท.ต่อคณะรัฐมนตรีจะมีขึ้นในช่วงต้นเดือนส.ค.63 เพราะถือว่าค่อนข้างเร่งด่วน เนื่องจากพ้นกำหนดที่ต้องเสนอชื่อก่อนผู้ว่าการ ธปท.คนปัจจุบันหมดวาระ 90 วันคือ วันที่ 30 ก.ย.63 โดยรายชื่อที่นำเสนอเป็นคนของ ธปท. 1 ราย และคนนอก 1 ราย

Life IF