นายนพดล ตั้งทรงเจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า วันนี้ (17 ก.ค.) คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดระยอง หรือ กกร. จะประชุมหารือถึงผลกระทบความเสียหายของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัด รวมถึงมาตรการช่วยเหลือ หลังจากมีเหตุการณ์โควิด-19 เกิดขึ้น ซึ่งหลังจากได้ข้อสรุปแล้วจะนำเสนอต่อไปยังคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือ กรอ.จังหวัดระยอง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในวันที่ 20 ก.ค.63

สำหรับข้อเสนอเบื้องต้นนั้น ได้ยื่นต่อนายกรัฐมนตรีแล้ว เมื่อวันที่ 15 ก.ค.ที่ผ่านมาประกอบด้วย 1.ต้องการให้เกิดการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) สัญจร ที่จังหวัดระยองเพื่อสร้างเชื่อมั่นให้กับประชาชน 2.ให้ภาครัฐสนับสนุนมาตรการด้านการท่องเที่ยวที่ในเวลานี้ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากไวรัสโควิด-19 และ 3.มาตรการเยียวยาด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ ขณะเดียวกันขอให้ประชาชนในพื้นที่ออกมาจับจ่ายใช้สอยให้มากขึ้น เพื่อให้เศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้