สั่งตั้งกรรมการสอบ โดยให้ย้ายผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดที่สนามบินอู่ตะเภา ให้ควบคุมโรคที่ 6 จ.ชลบุรี ไปทำหน้าที่แทน คุมเข้มทุกโรงแรม-สถานที่กักกันโรค

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า จากกรณีทหารอียิปต์ที่ติดเชื้อโควิดไม่ได้เข้าอยู่ในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ และได้เดินทางไปในที่สาธารณะต่างๆ ในจังหวัดระยอง ทำให้มีการยกระดับการบริหารจัดการซึ่งในส่วนของขอบเขตอำนาจหน้าที่ของตนนั้น ได้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อสืบข้อเท็จจริงถึงเหตุการณ์ทั้งหมด และพิจารณาให้ย้ายหัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดที่สนามบินอู่ตะเภาออกไปก่อน พร้อมกับให้บุคลากรจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จ.ชลบุรี ไปปฏิบัติหน้าที่แทนเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ได้ให้เลขาคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง ดำเนินการจัดการให้ทุกโรงแรมหรือสถานที่กักกันโรคฯ ดำเนินการใน 3 เรื่องอย่างเข้มงวด ได้แก่ 1.ด้านบริหารจัดการจะต้องมีผู้ตัดสินใจหรือมีผู้บัญชาการเหตุการณ์ในการควบคุมหากมีคนที่จะต้องเข้ามากักกัน 2.ด้านความปลอดภัย ความมั่นคง จะมีระบบควบคุมให้ผู้ถูกกักกันต้องทำตามกฎหมายหรือมาตรการอย่างเคร่งครัด และ 3.ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเน้นเรื่องการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มงวด