28 ก.ค.นี้ กำหนดตลอดทั้งวัน ตั้งแต่ 07.00-19.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร ถวายสัตย์ปฏิญาณ กิจกรรมจิตอาสา จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมเตรียมรับเสด็จฯ กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามโครงการรร.ในสังกัดกทม. 27 ก.ค.นี้

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกทม. ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รายงานการเตรียมพร้อมการจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง โดยกิจกรรมสำคัญกำหนดจัดขึ้นตลอดทั้งวัน ประกอบด้วย

เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 69 รูป
เวลา 08.00 น. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เวลา 09.30 น. พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” ซึ่งกำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ 28-31 ก.ค.63
เวลา 18.00 น. พิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ
เวลา 19.00 น. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังได้รายงานการเตรียมพร้อมรับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนคลองหนองใหญ่ เขตบางแค และโรงเรียนศิริวังวิทยาการ เขตหนองจอก