นายก อบต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ นำตำรวจจู่โจม ตรวจฉี่รองนายกฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของ อบต.กว่า 30 คน เพื่อหาสารเสพ ย้ำผู้นำ จนท.ท้องถิ่นต้องใสสะอาด ซึ่งไม่พบสารเสพติดแม้แต่คนเดียว

วันที่ 10 ก.ค.63 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ นายสัญญา ชาญวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย พ.ต.อ.พงศธร โสกูล ผกก.สภ.บ้านด่าน นำเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านด่าน มาทำการตรวจปัสสาวะแบบจู่โจมโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ให้กับคณะรองนายก อบต. พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของ อบต.วังเหนือ กว่า 30 คน เพื่อหาสารเสพติด ซึ่งผู้นำและพนักงาน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทุกคนต้องใสสะอาด ปราศจากสารเสพติด เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน ซึ่งผลการตรวจปรากฏว่า ไม่พบบุคคลใดใน อบต.วังเหนือ มีสารเสพติดแต่อย่างใด

นายสัญญา ชาญวิเศษ นายก อบต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน กับทุกเพศทุกวัย ทั้งผู้ใหญ่และเยาวชน ซึ่งในส่วนของเยาวชนก็ได้มีการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ทั้งการรณรงค์และจัดให้มีการออกกำลังกายในตำบล เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ใช้เวลาไปมั่วสุมหรือไปทำในสิ่งที่ไม่ดี โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ส่วนผู้ใหญ่หรือวัยกลางคน เมื่อมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องปัญหายาเสพติดให้ได้รับทราบ เพื่อเตือนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยว อีกทั้งยังจะได้ตักเตือนดูแลบุตรหลานของตนเองไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด

นายสัญญา ยังกล่าวอีกว่า ในส่วนของสมาชิก อบต.และเจ้าหน้าที่ตลอดจนลูกจ้างนั้น เราจะทำการตรวจปัสสาวะในทุก 3 เดือน โดยไม่แจ้งให้ทราบตรวจแบบจู่โจมโดยประสานความร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรบ้านด่าน ให้นำเจ้าหน้าที่ออกมาตรวจ และที่ผ่านมาการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดของ ผู้บริหาร อบต. สมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต.และพนักงาน ก็ไม่พบผู้ใดมีปัสสาวะเป็นสีม่วง และการตรวจปัสสาวะครั้งนี้ ก็ไม่พบเช่นกัน ซึ่งการเป็นผู้นำท้องถิ่นต้องใสสะอาดเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนในพื้นที่