เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 5 ก.ค.63 ที่ วัดเวฬุวัน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา พร้อมด้วย พระราชปัญญามุณี เจ้าคณะจังหวัดยะลา เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน ประธานสงฆ์ โดยมีพลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมในพิธีเวียนเทียนจำนวนมาก ท่ามกลางมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยก่อนที่ผู้เข้าร่วมงานจะเดินทางเข้าไปยังบริเวณวัดนั้น ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้ทำการคัดกรองตามมาตรการเฝ้าระวัง ประกอบด้วย การสวมหน้ากากอนามัย การวัดอุณหภูมิร่างกาย และการล้างมือ

ทั้งนี้วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งทุกวัดในพื้นที่จังหวัดยะลาได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ทั้งพิธีทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า และพิธีเวียนเทียน เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา สำหรับพิธีเวียนเทียนมีบางวัดเวียนเทียนช่วงเวลากลางวันและช่วงเย็น ซึ่งขึ้นอยู่แต่ละพื้นที่เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยกับประชาชนในที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ได้มีกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และ อส. ได้จัดกำลังเข้าดูแล รักษาความปลอดภัย บริเวณวัดต่างๆ รวมทั้ง เส้นทางการสัญจรในพื้นที่รับผิดชอบตลอดช่วงการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

สำหรับพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชานั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย พร้อมตั้งจิตภาวนาปฎิบัติตนในการกระทำแต่ความดี งดเว้นการทำชั่ว และทำจิตใจของตนให้ผ่องใส เพื่อให้เกิดความสุขแก่ตนเอง สังคมและเกิดความสันติสุขในพื้นที่และประเทศชาติ

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance