คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์เรือนจำกลาง จังหวัดชัยนาท จัดการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังหญิง ภายใต้โครงการ “ฝึกทักษะวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าแก่ผู้ต้องขัง” เพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาชีพและสร้างโอกาสทางอาชีพให้เกิดขึ้นภายหลังการพ้นโทษ ซึ่งจะสามารถนำมาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ โดยมีหลักสูตรกระเป๋ามาคราเม่จากผ้ายืด หลักสูตรสร้างแบบและตัดเย็บชุดนอน หลักสูตร Flower Bag หลักสูตรผ้าคลุมไหล่ลายมัดย้อม โดยมีอาจารย์ผู้เชียวชาญจากสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกายร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม ณ เรือนจำกลาง จังหวัดชัยนาท เมื่อเร็วๆ นี้