ตรัง คุมเข้มการจัดงานเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่าง ๆ ที่มีการรวมตัวของผู้คนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในรอบสอง

นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า แม้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดตรัง จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่มานานถึง 80 วันแล้วก็ตาม แต่ในการจัดงานเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่าง ๆ ในวัด มัสยิด และโบสถ์ ที่มีการรวมตัวของผู้คนเป็นจำนวนมาก นั้น สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในรอบสอง

“ทั้งนี้ ได้กำชับให้ทาง ศปก. แต่ละอำเภอ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำ และขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงวัฒนธรรม อย่างเคร่งครัด ขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ไปร่วมงาน จัดให้มีแอลกอฮอล์ เจลล้างมือบริเวณจุดทางเข้างาน ตลอดจนจุดต่าง ๆ รอบบริเวณงาน ทำความสะอาดอุปกรณ์ และพื้นที่บริเวณที่จัดงาน ใช้ระยะเวลาในการจัดงานให้สั้นที่สุด งดจัดให้มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด งดการแสดงดนตรี มหรสพ และต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลด้วย” นายลือชัยกล่าว