วันที่ 1 ก.ค.63 ศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีการประชุมกันเพื่อลงมติวินิจฉัย ในคดีที่ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งความเห็นของส.ส. 57 คน ขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่าสมาชิกสภาพความเป็นส.ส.ของ นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กรุงเทพมหานคร(กทม.) พรรคพลังประชารัฐ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185(1) หรือไม่ กรณี นายสิระ ใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็น ส.ส.กระทำการก้าวก่าย แทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองในการปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินงานในหน้าที่ประจำของข้าราชการ

กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากนายสิระ แถลงถึงความไม่ชอบมาพากลในโครงการก่อสร้างคอนโดหรูในจังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งระบุว่า ตนถูกขู่ฆ่าจากการติดตามปัญหาของโครงการดังกล่าว จากนั้นได้เดินทางไปตรวจสอบโครงการก่อสร้างที่มีปัญหาในจังหวัดภูเก็ต แต่ทว่ากลับมีปากเสียงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ เนื่องจากตนมาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแต่กลับไม่มีตำรวจคอยดูแล พร้อมทั้งปรากฏเป็นคลิปวิดีโอการโต้เถียงระหว่างทั้งสองฝ่าย

ทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากเห็นว่าการกระทำดังกล่าวของนายสิระ เป็นเพียงให้เจ้าหน้าที่รัฐ ทำตามกฎหมายกำหนด ส่วนการแสดงออกคงเป็นเพียงการไม่เห็นด้วยกับการทำหน้าที่ของ ตำรวจในพื้นที่เท่านั้น ส่วนการพูดกับนายกเทศมนตรีตำบลกระรนนั้นเป็นเพียงการสอบถามข้อมูลและรับฟังคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น ดังนั้นจึงยังฟังไม่ได้ว่า ใช้สถานะหรือตำแหน่ง ส.ส. ก้าวก่ายแทรกแซง ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 185(1) อย่างไรก็ดีพฤติกรรมและการใช้ท่าทางของนายสิระ หากบุคคลใดเห็นว่าไม่สุภาพหรือไม่เหมาะสม ของ ส.ส. สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายว่าด้วยจริยธรรม ส.ส. และมาตรฐานทางจริยธรรม อาศัยเหตุดังกล่าวจึงวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของนายสิระ ไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(7) ประกอบมาตรา 185(1)