เฉินเจียเป็นพยาบาลแผนกระบบทางเดินปัสสาวะในโรงพยาบาลปักกิ่ง เธอได้สมัครเป็นอาสาไปช่วยเหลือที่ มลฑลหูเป่ย ซึ่งตอนนั้นเธอและสามีหยวนเชาแต่งงานกันไม่ถึง 2 ปี ถึงแม้หยวนเชาจะเป็นห่วงภรรยา แต่เขาก็เข้าใจถึงงานของภรรยาและให้การสนับสนุนเพื่อให้เธอสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และกลับมาอย่างปลอดภัย เขากล่าวว่า "ผมคิดว่าการสนับสนุนกันเช่นนี้จะทำให้ครอบครัวเราดียิ่งขึ้น และรู้สึกเป็นสุขมากขึ้น ดียิ่งขึ้น"