เมื่อวันที่ 1 ก.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวี ศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะโฆษกศูนย์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.กล่าวถึงมาตรการการเปิดให้ชาวต่างชาติเข้าคนได้วันละ 200 คนว่า ขณะนี้สรุปแล้วว่าคนที่จะเข้ามาแบ่งออกเป็น 11 กลุ่ม คือ1.คนที่มีสัญชาติไทย 2. กรณีนายกฯ อนุญาตให้เข้ามา หรือแขกของรัฐบาล 3. คณะทูต ซึ่งทำกันอยู่แล้ว 4. การขนส่งสินค้าตามความจำเป็น ตามแนวชายแดนมาส่งแล้วกลับ 5, กลุ่มควบคุมยานพาหนะ กัปตัน แอร์โฮส์เตส หรือคนทำงานสายการบิน คนส่งของคาร์โก้ 6. ไม่มีสัญชาติไทย เช่น คู่สมรส บิดา มารดาหรือบุตรผู้มีสัญชาติไทย 7. ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย แต่มีใบสำคัญ มีบ้านอยู่ 8. ไม่มีสัญชาติไทย แต่มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง 9. กลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีสัญชาติไทย และมีบิดามารดา มาอยู่ได้ และมหาลัยมีที่พักให้ 10.คนที่จะเข้ามาเสริมความงาม มารักษาพยาบาล แต่ต้องไม่ป่วย covid และกลุ่มสุดท้าน 11. คนที่มีข้อตกลงพิเศษ มาระยะสั้นๆ ติดต่อธุรกิจ เป็นร้อยล้าน พันล้าน และกลับ เพราะฉะนั้นทั้ง 11 กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มหลักจะเห็นภาพการเดินทางไปมาของคนไทย และคนต่างประเทศ แต่ไม่ถือว่าเป็น Travel Bubble ซึ่งเรามีมาตรการที่จะดูแลคนเหล่านี้ เพื่อจะทำให้ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์ ได้นาน ๆ ที่สุด ๆๆ