เมื่อวันที่ 1 ก.ค.63 เวลา 11.00 น.ที่เรือนจำกลางจังหวัดยะลา ได้มีญาติผู้ต้องขังในพื้นที่ จ.ยะลา และจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาติดตต่อเพื่อเยี่ยมญาติในเรือนจำจังหวัดยะลา หลังปิดเนื่องจากผลกระทบจากสถานการ์โรค COVID-19 เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อ CPVOD-19 ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่ทางเรือนจำกลางจังหวัดยะลา เปิดให้ญาติเยี่ยมผู้ต้องขังได้

นายสมใจ สุขแสงชู ผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดยะลา เปิดเผยว่าญาติที่ต้องการมาเยี่ยมต้องมาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน จากนั้นก็จะให้เยี่ยม 1 ต่อ 1 เข้ามาก็จะให้เว้นระยะห่างที่นั่ง หลายๆคนนั่งประมาณ 1 เมตร ครึ่ง หรือ สองเมตร จากนั้นจะเป็นการเยี่ยมเป็นรอบคือรอบที่ 1 รอบ ที่ 2 มีห้องเยี่ยมทั้งหมด 20 เครื่อง แต่จะอนุญาตให้เยี่ยมครั้งละเพียง 10 เครื่อง ใช้โทรศัพท์ติตต่อกัน ก่อนเข้าเยี่ยมก็จะมีเจลล้างมื้อ มีที่วัดอุณภูมิเรียบร้อย เข้าไปนั่ง ขั้นตอนก็มีเข้ามาแจ้งฝากเงินถ้าจะออกมาซื้อของก้ตามขั้นตอน เข้าออกคนละทางเพื่อความสะดวกไม่ให้อยู่กันเป็นหมู่มากลดขั้นตอนเพื่อป้องกันอยู่ในระยะที่ 5 แล้ว ผ่อนคลายแล้ว ก็จะต้องมีมาตรการเหมือนเดิม ไม่ให้การ์ดตกดูแลพี่น้องผู้ต้องขังภายในและญาติที่มาติดต่อก็สบายใจว่าลุกหลานในเรือนจำทางเรือนจำก็ดูแลมีหน้ากากอนามัยให้ทุกคน

นายสมใจ ยังเผยว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งปิดมา 3 เดือน แล้ว วันนี้เป็นวันแรก โดยจะให้เยี่ยมเป็นชั้น ญาติอาจจะไม่ทราบ บางคนแจ้งล่วงหน้า วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันศุกร์ มาได้เลย แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก็จะได้เห็นว่าลูกหลานในเรือนจำนั้นร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อแน่นอน ผู้ต้องขังที่ป่วยก็ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลยะลา สำรับผู้ต้องขังในเรือนจำยะลาไม่พบผู้ป่วยโควิท 19 เพราะว่าผู้ต้องขังที่เข้าใหม่จะมีการกักตัว 14 วัน จะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลของเรือนจำตรวจตั้งแต่เข้าเรือนจำวันแรก จากนั้นมาห้องแรกรับดูแลมีเชื้อ มีโรคอื่นติดต่อบ้างหรือไม่ มาตรการดูแลเหมือที่สาธารณสุขจังหวัดยะลากำหนดให้ ญาติสบายใจได้

Life IF