เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.ที่พรรคประขาธิปัตย์ นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ที่ประชุม ส.ส.เตรียมความพร้อมในการอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยเชิญสำนักงบประมาณมาให้ข้อมูลเพื่อนำไปประกอบการอภิปราย สำหรับผู้อภิปราย ประกอบด้วยนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย นายเกียรติ สิทธีอมร นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ นำทีมร่วมกับส.ส.อีกจำนวนมาก ซึ่งการอภิปรายชี้ให้เห็นว่าการจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสม คุ้มค่ากับการใช้จ่ายงบประมาณที่สุด และ
การจัดงบประมาณควรเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศ

นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีมติให้ ส.ส.จำนวน 7 คน ไปทำหน้าที่ กรรมาธิการวิสามัญ ประกอบด้วย 1.นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ ส.ส.สุราษฎร์ธานี 2.น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย ส.ส.อุบลราชธานี 3.นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช 4.น.ส.สุณัฐชา โล่ห์สถาพรพิพิธ ส.ส.ตรัง 5.นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี และ6.น.ส.พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ 7.นางผ่องศรี ธาราภูมิ อดีต ส.ส.จังหวัดลพบุรี