เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.63 นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มอบแนวทางการดำเนินงานโครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านโดยการแลกเปลี่ยนสินค้าสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี และร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามการจับคู่พันธมิตรด้านการข้าวหอมมะลิ จังหวัดศรีสะเกษ

นายรักษ์พงษ์ เปิดเผยว่า จากที่ได้ลงพื้นที่ในโครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านโดยการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ทำให้สินค้าของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเป็นที่รู้จักและประชาชนให้ความสนใจ แต่เนื่องจากสินค้ากระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ สทบ.จึงได้จัดทำแอปพลิเคชั่น LINE “ตลาด กทบ.” รวบรวมสินค้าและบริการของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ เพื่อให้สมาชิกแต่ละกองทุนสามารถติดต่อระหว่างกันเองเพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างกันผ่านโทรศัพท์มือถือ

โดยในวันนี้ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) จัดทำแอปพลิเคชั่น LINE “ตลาด กทบ สสว” โดยทาง สสว.ได้เข้ามาช่วยเหลือเป็นการติดอาวุธ ส่งเสริมให้ กทบ เข้าใจการเป็นผู้ประกอบการ ยกระดับให้มีเครื่องมือช่วยให้สมาชิก กทบ สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากองทุนหมู่บ้าน โดยใช้ SME Connect มาเป็นตัวระบบ line @ มี bot แยกหมวดสินค้าเพื่อสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและประชาชนที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้าใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

จากนั้นนายรักษ์พงษ์ ได้เดินทางไปจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นประธานเปิดโรงสีข้าวกองทุนหมู่บ้าน และร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามการจับคู่พันธมิตรด้านการข้าวหอมมะลิระหว่างกองทุนหมู่บ้านดวนใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ กองทุนหมู่บ้านวังไทร หมู่ที่ 11 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช กองทุนหมู่บ้านท้ายสำเภา หมู่ที่ 2 ตำบลท้ายสำเภาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงมันสำปะหลังโนนคูณ โรงพยาบาลวังหิน โรงเรียนบ้านดวนใหญ่

สำหรับความร่วมมือของพันธมิตรนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายข้าวหอมมะลิของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านให้มีเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค และยังเป็นการแก้ไขปัญหาราคาข้าวหอมมะลิให้มีราคาที่เหมาะสม ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีในการผลิต การแปรรูปข้าวหอมมะลิให้สามารถพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างเครือข่ายด้านการตลาดข้าวหอมมะลิ ให้กว้างขวางและเพิ่มมากขึ้น