เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 มิถุนายน ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 นครราชสีมา (สพม.31 นม.) ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการ สพม.31 นม. เปิดกิจกรรม “เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัย COVID-19 ต่อต้านยาเสพติด พิชิตยุงลาย” รวมทั้งประกาศเจตนารมณ์ร่วมใจต่อต้านยาเสพติดภายใต้แนวคิด SAVE ZONE, NO NEW FACE “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด” ให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยนำเจ้าหน้าที่และบุคลากรเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโตวิด-19 ซึ่งเป็นกิจกรรมทำความสะอาดจุดสัมผัส ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ใส่ทรายอะเบทลงในภาชนะหรือแหล่งน้ำกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พาหะนำโรคไข้เลือดออกและอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยฮุก.31 นครราชสีมา ใช้เครื่องฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดภายในอาคาร สพม.31 นม. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากแหล่งสะสมเชื้อโรค

ต่อมา ผอ.สพม.31 นม. พร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ติดตามการจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ที่โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา (อรว.นม.) สถานศึกษาขนาดใหญ่ โดยมีนายสุพล เชื่อมพงษ์ ผอ.รร.อรว.นม. พร้อมนายวิมาน วรรณคำ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู นักเรียนจิตอาสาให้การต้อนรับพร้อมร่วมทำความสะอาดสถานศึกษาจากนั้นได้ตรวจความพร้อมการเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ดูการจัดที่นั่งเรียนพร้อมสอบถามแนวทางการจัดการเรียน การสอนนักเรียนจำนวน 2,350 คน โดยสลับวันมาเรียนและให้นักเรียนกลุ่มเปราะบางที่มีปัญหาการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารใช้ห้องคอมพิวเตอร์เป็นห้องเรียนชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ดร.รัตติมา ผอ.สพม.31 นม. เปิดเผยแนวทางปฏิบัติของโรงเรียนมัธยมศึกษาจำนวน 50 แห่ง ในสังกัด สพม.31 นม. ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า ส่วนใหญ่จัดการเรียนการสอนสลับวันมาเรียนและแต่ละห้องเรียนให้แบ่ง 2 กลุ่ม เพื่อจัดที่นั่งเว้นระยะห่างทางสังคม เราเน้นเรียนทางไกลหรือระบบออนไลน์เป็นหลัก ภาพรวมแต่ละโรงเรียนมีนักเรียนประมาณ 10 % มีปัญหาอุปกรณ์สื่อสาร จึงจัดห้องคอมพิวเตอร์เป็นห้องเรียนบรรเทาปัญหา ส่วนโรงเรียน 13 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนต่ำกว่า 500 คน ยังมีข้อบกพร่องการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะอุปกรณ์สื่อสารที่เป็นปัจจัยหลักการเรียนออนไลน์ สพม.31 นม. พร้อมผู้บริหารได้หาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาทำให้ปัญหาทุเลาลงไปพอสมควร จึงไม่น่าเป็นห่วงแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม สพม.31 นม. ได้จัดทีม 5 ชุด ลงพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนพร้อมให้คำปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาอุปสรรค เพื่อสร้างความปลอดภัยและมั่นใจให้กับผู้ปกครอง โดยนักเรียนในสังกัด สพม.31 นม. ทุกคนต้องได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและปลอดภัยจากโรคติดเชื้อ

ทั้งนี้ที่โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในสังกัด สพม.31 นม. เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 มิย. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีนายภราดร พวงประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยาและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับและชี้แจงมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม ว่า ได้ดำเนินการตั้งแต่จุดรับส่งนักเรียนโดยให้ครูและนักเรียนรวมทั้งบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่สถานศึกษาต้องสวมหน้ากากอนามัย จัดสถานที่ล้างมือ ให้บริการเจลแอลกอฮอล์ ส่วนห้องเรียนจัดที่นั่งเว้นระยะห่างทางสังคม นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เนื่องจาก อ.บัวใหญ่ มีอัตราผู้ป่วยสูงเป็นลำดับ 3 ของ จ.นครราชสีมา จึงระดมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายคู่ขนานกับมาตรการป้องกันโควิด-19