“ปภาสิริ” สจ.เขตอำเภอโพนพิสัย สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกัน โควิด-19 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม ต.ทุ่งหลวง สร้างความมั่นใจแก่นักเรียน และผู้ปกครองช่วงเปิดภาคเรียน

วันที่ 30 มิ.ย. 63 ที่โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม หมู่ 1 บ้านทุ่งหลวง ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางสาวปภาสิริ ศรีตะบุตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย (ส.อบจ.เขตอำเภอโพนพิสัย) มอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกัน โควิด-19 แก่โรงเรียน ตามโครงการ “โรงเรียนปลอดโควิด-19 นักเรียนปลอดภัย” ประกอบด้วย น้ำยาฆ่าเชื้อ หน้ากากอนามัย และ เจลล้างมือ โดยมี นายศรีไพร ชานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม พร้อมคณะครู และผู้ปกครองนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ และรับมอบ

สำหรับการมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกัน โควิด-19 ให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม ในครั้งนี้เป็นไปตาม โครงการ “โรงเรียนปลอดโควิด-19 นักเรียนปลอดภัย” ที่ นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการมอบหน้ากากอนามัยให้กับสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดหนองคายก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา กว่า 70,000 ชิ้น

นอกจากนี้ นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ยังได้วางมาตรการ 3 หลัก คือ หลักที่ 1 ป้องกัน หลักที่ 2 เยี่ยวยา และหลักที่ 3 ฟื้นฟู ซึ่งหลักที่ 1 และ 2 ได้ดำเนินการไปแล้ว หลังจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ก็จะได้ดำเนินการฟื้นฟูโดยการกระตุ้นภาคเกษตร ในการสร้างกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างรายได้ในการผลผลิตสินค้า การสร้างตลาดและการจับกลุ่มลูกค้าเพื่อจะเป็นการสร้างรายได้ต่อไป.