นายชุมพล แก้วแจ่ม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิเอสซีจีสนับสนุนทุนการศึกษาให้บุตร-ธิดาสมาชิก เป็นปีที่ 13 จำนวน 10 ทุน โดยเป็นทุนที่มอบให้สมาชิกที่มีบุตร-ธิดาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-ระดับปริญญาตรี ผู้รับทุนต้องมีความประพฤติดี มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และมีความมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน สมาชิกที่ได้รับทุนต่อเนื่องจะได้รับทุนจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

ทั้งนี้หากสมาชิกมีความประสงค์จะขอรับทุนสามารถยื่นความจำนงได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม โดยสามารถขอรับแบบฟอร์มและยื่นแบบ ฟอร์มได้ที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ถนนสามเสน โทร 02-668 9422 หรือ download จาก www.tja.or.th

สมาคมฯจะประกาศผลการพิจารณาทุนภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 สำหรับสมาชิกที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาจากสมาคมฯ ไปแล้วเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ไม่สามารถขอรับทุนต่อเนื่องที่สนับสนุนโดยมูลนิธิเอสซีจีได้อีก https://www.tja.or.th/professional-media-organiz…/5422--2563