พร้อมมอบหมายผู้บริหารกระจายลงในพื้นที่ทั้ง 6 กลุ่มโซน เผยรร.ในสังกัดเปิดเรียนไม่เน้นเรียนออนไลน์ ให้เด็กได้เรียนตามปกติ มีเฉพาะรร.ขนาดกลางและใหญ่ที่อาจต้องสลับวันเรียน ใช้เรียนออนไลน์เสริมในเด็กโตในช่วงแรกเท่านั้น เพื่อป้องกันโควิด

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.63 นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าฯกทม.เป็นประธานประชุมออนไลน์ขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาและการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกล่าวว่า ได้เน้นย้ำมาตรการสำคัญคือเรื่องสุขอนามัย โดยก่อนเด็กเข้าโรงเรียนต้องมีการตรวจวัดไข้ก่อน รวมถึงมีการลงทะเบียนก่อนเข้าโรงเรียนด้วย ส่วนนักเรียนที่มีสมาร์ทโฟนจะให้ลงทะเบียนในแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ซึ่งหากตรวจพบว่ามีเด็กนักเรียนป่วย แค่อุณหภูมิใกล้เคียงหรือสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะคัดแยกเด็กนักเรียนไว้ที่ห้องพยาบาล เพื่อสำรวจโรค หากพบว่ามีความเสี่ยงจะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ

ทั้งนี้ การเปิดเรียนของโรงเรียนในสังกัดกทม.นั้น จะไม่เน้นการเรียนออนไลน์ แต่เป็นการเน้นให้เด็กทุกคนได้เรียนตามปกติโดยเฉพาะเด็กเล็ก ส่วนบางโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที่ไม่พร้อมในด้านสภาพแวดล้อม อาจจะต้องสลับวันมาเรียน และนำการเรียนออนไลน์มาเรียนเสริมในวันที่ไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียน โดยจะใช้กับเด็กโตที่มีความพร้อมมากกว่าเด็กเล็ก โดยให้เด็กเรียนออนไลน์หรือออนแอร์เสริมในวันที่เด็กอยู่บ้าน ซึ่งจะใช้ในช่วงเวลาแรกเท่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียน

สำหรับวันที่ 1 ก.ค.63 ซึ่งเป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนด้วยตนเอง พร้อมมอบหมายให้ผู้บริหารกทม.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนต่างๆ ครบทั้ง 6 กลุ่มโซน รวมถึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่องด้วย