“กรณ์” นำทีม เข้ารับหนังสือรับรองตั้งพรรคกล้า ชูนโยบายปฏิบัตินิยม เน้นลงมือทำ พร้อมตั้งสาขาพรรคครบทุกภาคภายใน 1 เดือน

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.63 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพรรค เดินทางเข้ารับหนังสือรับรองการจดตั้งพรรคต่อพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง ซึ่งพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ได้แสดงความยินดี พร้อมกับขอให้พรรคปฏิบัติตามข้อบังคับพรรค และกฎหมายโดยทางสำนักงานกกต.ยินดีให้คำปรึกษาในทุกเรื่อง เพื่อที่จะได้ให้พรรคกล้าเป็นสถาบันการเมือง ขณะที่นายกรณ์ กล่าวถึงแนวทางการทำงานของพรรคกล้า ว่า พรรคกล้าจะเป็นพรรคของคนดี มีจิตอิสระ พร้อมรับใช้บ้านเมือง ยึดหลักปฏิบัตินิยม เราตั้งใจทำการเมืองอย่างตรงไปตรงมา อะไรไม่ดีพร้อมเสนอแนะแนวทางที่ดีกว่า จะทำการเมืองโดยจะเอาทั้งโจทย์ และปัญหาของบ้านเมืองเป็นที่ตั้ง โดยแบ่งการทำงานเป็น 5 สาย คือ 1.เศรษฐกิจ เน้นตอบโจทย์ปัญหาเศรษฐกิจระดับปัจเจก SME และเศรษฐกิจโดยร่วม 2.สายการเกษตร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีอนาคตมาก แต่ปัญหาคือเกษตรกรยังยากจนอยู่ ซึ่งพรรคกล้าที่ความตั้งใจให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 3.การศึกษา เรามีนโยบายการศึกษาที่จะผลิตบุคลากรที่เหมาะสมกับความต้องการของประเทศ 4.คุณภาพชีวิต มองถึงคนที่อยู่ในเมืองและประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น 5.เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการใช้ทุนเดิมของประเทศในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ สร้างอาชีพให้กับคนไทยในรุ่นต่อๆไป

“เรายึดหลักปฏิบัตินิยม เน้นในเรื่องการลงมือทำ โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นเป้าหมายหลักในการทำงานของเรา ซึ่งเราเป็นพรรคใหม่อยู่ในจุดเริ่มต้น จึงขอเชิญชวนทุกคนที่มีอุดมการณ์เหมือนกับเรา คืออยากเห็นประเทศไทยมีความทันสมัย มั่งคั่ง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่เป็นสุขมาทำงานร่วมกับเรา ทั้งในฐานะให้กำลังใจ เป็นสมาชิก หรือผู้ร่วมงาน เราตั้งใจจะให้ประเทศไม่ล้าหลังในทุกด้าน ที่เป็นอุปสรรคการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศ ขอบคุณกกต.ที่พิจารณาเรื่องของเราให้เสร็จในเวลาอันสมควร วันนี้เราพร้อมเดินหน้า เพื่อเชิญชวนพี่น้องชาวไทยช่วยกันพัฒนาเพื่อให้การเมืองไทยเป็นไปอย่างที่คาดหวัง” นายกรณ์ กล่าว

ทั้งนี้นายกรณ์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้พรรคกล้าพร้อมเป็นพันธมิตรกับทุกพรรคการเมือง ซึ่งเห็นว่าการเมืองไม่ควรแบ่งพรรคแบ่งพวกและให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง อย่างไรก็ตามพรรคกล้าเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง โดยภายใน 1 เดือนจะมีสาขาพรรคครบทุกภาคตามที่กฎหมายกำหนด และในเวลา 6 เดือนเราจะมีตัวแทนพรรคครบ 350 เขตเลือกตั้งทั่วประเทศ เพื่อเป็นทางเลือกหลักของประชาชนไม่ว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตาม