สำหรับท่านใดที่รอคอยการอบรมออนไลน์ด้านปศุสัตว์แบบ New Normal ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นความรู้และขอรับปัจจัยการผลิต มีทั้งหมด 6 หลักสูตร ได้แก่ โคเนื้อภูพาน ไก่ดำภูพาน สุกรภูพาน กระต่ายดำภูพาน แพะดำภูพาน และกวางรูซ่า สนใจหลักสูตรไหน คลิ๊กชมและเข้าทำข้อสอบกันได้ที่ https://www.facebook.com/100006458964568/posts/3258850934340173/?d=n

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance