ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อ 28 มิ.ย.63 องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู โดยนายบรรหาญ เนาวรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ,นางแสงจันทร์ ระวังกิจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู พร้อมทีมงานโก่งธนู พลัง"บวร" Change For Good นำผลผลิตผักสวนครัวรักษ์โลก ของ สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ"บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" ออกจำหน่ายในราคาถูก สู้ภัยโควิด-19 โดยบรรจุภัณฑ์ผักของทีมงานเราเป็นผักปลอดภัยรักษ์โลกใช้วัสดุธรรมชาติ ใบตอง หยวกกล้วย ตอกไม้ไผ่ แทนการใช้ถุงพลาสติก

โครงการ"บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ชุมชนเครือข่ายของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยการจำหน่ายพืชผักปลอดภัยราคาถูก ทุกอย่าง 10 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรตาม ตลาดสด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตามโครงการชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19

ทั้งนี้เพื่อเป็นการใส่ใจสิ่งแวดล้อม ได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าที่จะมาซื้อช่วยกันลดใช้ถุงพลาสติกโดยการนำถุงผ้า หรือ ตะกร้า มาใส่ผักแทนการใช้ถุงพลาสติก ตามแนวทาง โก่งธนู ห่วงใย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วย