พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสรุป ผลการดำเนินงาน ในปีที่ผ่านมา รับรองงบดุลสมาคมฯ ปี 2562 และชี้แจง แผนงานและนโยบาย ของสมาคม ที่จะดำเนินการในปีนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ การปฏิบัติงาน และขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ ของทีมกีฬาทุกๆ ทีม ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ และความร่วมมือของทุกคนและขอให้นำบทเรียนที่ได้รับ ไปปรับปรุง และเร่งพัฒนาวงการกีฬาทางน้ำให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป พร้อมตั้งเป้าหมายกลับมาเป็นจ้าวสระในระดับอาเซียนให้ได้อีกครั้ง โดยเฉพาะการแข่งขันซีเกมส์ซึ่งในอดีต ไทย เราเองเคยเป็นอันดับหนึ่งมาก่อนโดยได้ให้นโยบายในการพัฒนา 5 ข้อคือ 1.ให้ความสำคัญ และจัดความเร่งด่วน การนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ ในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาในเชิงบูรณาการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นรูปธรรม ,2.จัดทำแผนพัฒนานักกีฬาในระยะยาวสู่ความเป็นเลิศ และเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในระดับนานาชาติ ให้มีความต่อเนื่อง และเกิดความยั่งยืน

3.ยกระดับการบริหารงาน ไปสู่มาตรฐานสากล และเพิ่มบทบาทของสมาคมฯ ในสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ และสหพันธ์ว่ายน้ำระดับภูมิภาค ,4.พัฒนางานสวัสดิการนักกีฬา และบุคลากรทางกีฬา ให้เหมาะสม และมีความรวดเร็ว ในการ ช่วยเหลือและสนับสนุน และ5.สนับสนุนแผนการก่อสร้าง และเตรียมแผนงานศูนย์กีฬาทางน้ำ ที่จะเกิดขึ้น โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กีฬาทางน้ำ ที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาค มีการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐาน และให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นอกจากนั้นจะได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน โดย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยเป็นจำนาวเงิน 10 ล้านบาท และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอีก 5 ล้านบาท,บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 10 ล้านบาท ,กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ 10 ล้านบาท,บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 5 ล้านบาท,บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 2 ล้านบาท,บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 5 ล้านบาท,บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 5 ล้านบาท และ กลุ่มเบญจจินดา 1 ล้านบาท

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน