เลขาธิการ ศอ.บต.หารือกอ.รมน.ภาค 4 สน.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยก เคส ชาวบ้านเสียชีวิตบนเขาตะเว 3 ศพ นำเข้าสู่คณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในกลางเดือนหน้าที่จะถึงนี้ เพื่อช่วยเหลือเงินเยียวยาเพิ่มเติม

จากกรณีเหตุเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนในพื้นที่เขาบริเวณเทือกเขาตะเว รอยต่อระหว่าง อ.ระแงะ กับ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 62 และมีการปะทะโดยสำคัญผิดเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 3 รายนั้น ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 62 พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผวจ.นราธิวาส และ พ.อ.ธีร์พัชร์ เอมพันธ์ ผบ.ทพ.ที่ 45 เดินทางลงพื้นที่หมู่ 8 ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เพื่อเยี่ยมเยียนและมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทครอบครัวของนายฮาพีซี มะดาโอะ อายุ 24 ปี นายบูดีมัน มะลี อายุ 26 ปี และนายมะนาซี สะมะแอ อายุ 27 ปี ถูกเจ้าหน้าที่ยิงเสียชีวิต บนเทือกเขาตะเว เนื่องจากสำคัญผิดว่าเป็นผู้ก่อเหตุรุนแรง โดยทั้ง 3 ครอบครัวได้รับเงินเบื้องต้น ครอบครัวละ 500,000 บาท ตามระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2555 (ระเบียบ กพต.)

โดยล่าสุด คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ ได้ประชุมหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม โดย พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ได้ให้ข้อมูลว่า สำหรับการดูแลช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ ทั้ง 3 ราย ในเบื้องต้น การเยียวยาเป็นตัวเงินได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วในช่วงที่ผ่านมา โดยมอบเงินช่วยเหลือให้ทายาทแต่ละราย จำนวน 5 แสนบาท เป็นที่เรียบร้อย หลังจากนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการเยียวยาและส่วนงานอื่นๆ ได้ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะดูแลการเยียวยากรณีที่เห็นว่าเป็นการกระทำอันเนื่องจากเป็นการสำคัญผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีระเบียบต่างๆ กำหนดไว้แล้ว และการประชุมวันนี้ คณะกรรมการเยียวยา มีมติเห็นสมควรให้การเยียวยาเพิ่มเติมแก่ ทายาทผู้เสียชีวิตทั้ง 3 ราย อีกรายละ 1 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามร่างระเบียบการเยียวยา ซึ่งได้ใช้ร่างระเบียบไปแล้วเหมือนกับกรณีหนึ่งที่เกิดเหตุที่ ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง เมื่อปลายปี 2558 นอกจากนั้น 1 ใน 3 ครอบครัวมีบุตร 1 คน ซึ่งจะต้องดำเนินการเยียวยาในเรื่องการศึกษาโดยเป็นค่าเล่าเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนจบปริญญาตรีและเบี้ยยังชีพรายเดือน จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance