27 มิ.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู โดยนายบรรหาญ เนาวรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ,นางแสงจันทร์ ระวังกิจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู พร้อมด้วย ทีมงานโก่งธนู พลัง"บวร" Change For Good รณรงค์ให้ลูกหลานชาวตำบลโก่งธนูหันมาปลูกผักปลอดสารพิษหรือบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง โดยเริ่ม ดำเนินการปรับปรุง ฟื้นฟูดิน เตรียมดินปลูกผักเพื่อให้ได้ผักที่มีคุณภาพ ประจำรอบปี 2563 บริเวณแปลงผักสวนครัวรักษ์โลก ตามโครงการ"บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โก่งธนู

นายบรรหาญ กล่าวอีกว่า จะเริ่มจากโดยใส่อินทรีย์วัตถุเพิ่มธาตุอาหารในดิน เศษซากพืชและมูลสัตว์ เป็นการปรับปรุงโครงสร้างดินโดยอินทรีย์วัตถุจะเข้าไปแทรกตามอนุภาคของดินทำให้ดินค่อยๆร่วนซุยขึ้นส่งผลให้รากพืชชอนไชได้ดี พร้อมทำการคลุมดินเพื่อช่วยรักษาความชื้นด้วย ฟางข้าว มีแปลงผัก ศูนย์พัฒนาเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู เชื่อมโยงงานสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา พลัง"บวร" ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยให้เด็กๆเรียนรู้นอกห้องเรียน ผ่านการสัมผัสธรรมชาติ เรียนอย่างมีความสุข

ในการนี้ อบต.โก่งธนู ได้รับการสนับสนุนอินทรีย์วัตถุในการปรับปรุงฟื้นฟูดิน จาก ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา ที่ใช้ในแปลงผักอีกด้วย

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance