“ลำดวน-ชัยวัชร” สจ.เขต อ.โพนพิสัย สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกัน โควิด-19 โรงเรียนบ้านบัว ต.ชุมช้าง ,โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง ต.กุดบง และ โรงเรียนบ้านนาตาล ต.จุมพล อ.โพนพิสัย สร้างความมั่นใจแก่นักเรียน และผู้ปกครองช่วงเปิดภาคเรียน
วันที่ 26 มิ.ย. 2563 ที่โรงเรียนบ้านบัวหมู่ที่ 10 ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางลำดวน ศรีตะบุตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย (ส.อบจ.เขตอำเภอโพนพิสัย) มอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกัน โควิด-19 แก่โรงเรียน ตามโครงการ “โรงเรียนปลอดโควิด-19 นักเรียนปลอดภัย” ประกอบด้วย น้ำยาฆ่าเชื้อ หน้ากากอนามัย และ เจลล้างมือ โดยมี นายคำล้วน วงษ์สิม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัว พร้อมคณะครู และผู้ปกครองนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ และรับมอบ

ส่วนที่ โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง หมู่ 11 ตำบลกุดบง และ โรงเรียนบ้านนาตาล หมู่ 21 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นายชัยวัชร นามขันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย (ส.อบจ.เขตอำเภอโพนพิสัย) มอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกัน โควิด-19 แก่โรงเรียน ตามโครงการ “โรงเรียนปลอดโควิด-19 นักเรียนปลอดภัย” ประกอบด้วย น้ำยาฆ่าเชื้อ หน้ากากอนามัย และ เจลล้างมือ โดยมี นางอรุณ ภักดีสัจจกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิคมดงบัง ,นายชัชฌาณิศวร์ วิเศษพงศภัทระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตาล พร้อมคณะครู และผู้ปกครองนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ และรับมอบ
สำหรับการมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกัน โควิด-19 ให้กับโรงเรียนบ้านหนองแก้ว ในครั้งนี้เป็นไปตาม โครงการ “โรงเรียนปลอดโควิด-19 นักเรียนปลอดภัย” เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการมอบหน้ากากอนามัยให้กับสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดหนองคายก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา กว่า 70,000 ชิ้น

นอกจากนี้ นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ยังได้วางมาตรการ 3 หลัก คือ หลักที่ 1 ป้องกัน หลักที่ 2 เยี่ยวยา และหลักที่ 3 ฟื้นฟู ซึ่งหลักที่ 1 และ 2 ได้ดำเนินการไปแล้ว หลังจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ก็จะได้ดำเนินการฟื้นฟูโดยการกระตุ้นภาคเกษตร ในการสร้างกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างรายได้ในการผลผลิตสินค้า การสร้างตลาดและการจับกลุ่มลูกค้าเพื่อจะเป็นการสร้างรายได้ต่อไป.

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance