เทศบาลเมืองหนองคายมอบวัสดุดำรงชีพแก่ประชาชน 43 ชุมชน ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 26 มิ.ย. 63 ณ วัดมีชัยท่า อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายกำภล เมืองโคตร นายกเทศมนตรี เมืองหนองคาย พร้อมด้วย นายวีระชัยโชค มงคลภูมิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย ,นายสุเทพ อินทะชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย ,นายวินชัย ไวยพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย และ คณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภาเทศบาล ,ประธานที่ปรึกษานายกฯ ,คณะที่ปรึกษานายกฯ ,ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ ,พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองคาย ได้ร่วมมอบวัสดุดำรงชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) ได้แก่ ชุมชนมีชัย ชุมชนชัยพร ชุมชนดอนแดงเหนือ ชุมชนดอนแดงใต้ และชุมชนดอนกลาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์โควิด-19

โดยการดำเนินการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค(วัสดุดำรงชีพ) ทั้ง 43 ชุมชน จะดำเนินการในระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2563 เป็นระยะเวลา 4 วัน ในแต่ละวันจะดำเนินการแจกประมาณ 300 ชุด แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา เช้า-บ่าย โดยเทศบาลเมืองหนองคายได้ดำเนินการตามมาตรการแจกจ่าย ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการ โดยมีการจัดระเบียบการส่งมอบ-การรับมอบ เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างการ พร้อมให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และบริการเจลล้างมือไว้บริการด้วย.

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน