มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 63 นายวิริยะ ทองผา รองนายก อบจ.มุกดาหาร นายประพันธ์ คนหาญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายวัฒนา โคตรถา นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) พร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อทำการสร้างฝายแบบแกนซอยซีเมนต์ในลำห้วยเปรดเป็นการเชื่อมระหว่าง บ้านงิ้ว หมู่ 4 และบ้านโนนยาง หมู่ 2 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ความยาวประมาณ 16 เมตร ความสูง 1.50 เมตร หลังจากสร้างเสร็จชาวบ้านจาก 2 หมู่บ้าน จำนวน 150 ครัวเรือน ที่ใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์และใช้ในด้านอื่นๆ

นายวิริยะ ทองผา รองนายก อบจ.มุกดาหาร กล่าวว่า ลักษณะของฝายแบบแกนซอยซีเมนต์เป็นการใช้ปูนซีเมนต์บดอัดให้แน่นแข็งตัว ซึ่งคล้ายกับวิธีการผสมปูน หิน ทราย แต่เป็นการใช้ลูกรังเป็นส่วนผสมแทนเพื่อให้น้ำอยู่ตัว ซึ่งจะทำให้เก็บน้ำได้จำนวนน้ำมากขึ้น โดยมีคอนกรีตกันไว้อีกชั้นด้านหน้าฝาย เมื่อทำการสร้างฝายเสร็จจะเป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค เลี้ยงสัตว์ ทำการเกษตร ฝายที่สร้างจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน