อบจ.ชลบุรี ปรับแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี 2563 เน้นนักท่องเที่ยวชาวไทย ยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมการขายในต่างประเทศ ทั้งหมด

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคาร 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ในประเทศและต่างประเทศครั้งที่ 2/2563 โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมการขายฯเข้าร่วมประชุม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทำให้สถานการณ์การท่องเที่ยวทั่วโลกซบเซาลงอย่างมาก จากข้อจำกัดด้านการเดินทางและมาตราการด้านสาธาณณสุขอนามัย รูปแบบการท่องเที่ยวต้องปรับเปลี่ยนและปรับตัวแบบ NEW Normal โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้หารือแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายฯ ซึ่งได้ปรับแผนการจัดกิจกกรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี 2563 เน้นนักท่องเที่ยวชาวไทย ยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมการขายในต่างประเทศทั้งหมด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance