ชาวอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ใช้วิถีชีวิตใหม่ New Normal ร่วมใจต้านภัยโควิด -19 โดยเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่เริ่มออกมาใช้ชีวิตตามปกติมากขึ้นหลังคลายล็อก นำครอบครัวออกมาทำบุญตักบาตร ขณะที่ตามตลาดคึกคักมากขึ้นผู้คนออกมาจับจ่ายซื้อสินค้า แต่อยู่ในกรอบมาตรการของสำนักงานสาธารณสุข

เมื่อเวลา 06.00 น.วันที่ 24 มิ.ย.63 บรรยกาศการใช้วิถีชีวิตใหม่ New Normal ที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลาภายหลังมีการคลายล็อกทำให้ประชาชนต่างนำครอบครัวออกมาทำบุญตักบาตร และภาวนาขอให้บ้านเมืองผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19ไปให้ได้เพื่อให้บ้านเมืองกลับมาปกติสุขเหมือนเดิม

ขณะที่ตามตลาดนัดในพื้นที่ประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อของกันอย่างคึกคักมากขึ้น แต่ทุกคนต่างมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมโดยร่วมใจต้านภัยโควิดด้วยการสอดส่อง สกัดโรคเมื่อพบเห็นผู้มีอาการผิดปกติจะมีการประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทันทีและ สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ ไม่อยู่ในสถานที่แออัดนานๆ และเมื่อพบใครที่เข้ามาในตลาดมีไข้ ไอ เจ็บคอ จะมีการประสาน อสม.ในชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธรณสุขอำเภอเบตงเข้ามาทำการสอบสวนโรคทันทีซึ่งที่ผ่านมาประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ด้าน พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง กล่าวว่าอำเภอเบตงได้วางระบบคัดกรองค้นหาผู้ป่วย และกักกันที่เข้มข้น และครอบคลุมให้มากที่สุดและ ที่ต้องทำเช่นนี้เพราะพื้นที่ของเรามีความเสี่ยงสูง มีการเดินทางเข้าออกจากต่างประเทศ ทั้งอินโดนีเซีย และมาเลเชียซึ่งอำเภอเบตงเราติดชายแดนประเทศมาเลเซีย เราจึงออกนโยบายค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชนแบบเข้มข้น เอกซเรย์เต็มพื้นที่เสี่ยง และมีความพยายามแสวงหาวิธีการทางแล็บที่ยืนยันผลที่เป็นไปได้ในการคัดกรองคนจำนวนมาก โดยการประสานงานกับสาธารณสุขอำเภอเบตง ในการออก คัดกรองผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหาภูมิคุ้มกันในชุมชนเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งอำเภอเบตงจะทำให้เราได้รูปแบบการดูแลชุมชนให้อยู่ร่วมกับโควิด-19 ได้อย่างมั่นใจ

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance