สยามรัฐ ยึดมั่นอุดมการณ์ปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ยืนหยัดรับใช้สังคมด้วยจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบ ...*...

“แม้นกายห่าง แต่ใจยังคงใกล้ชิดต่อติดกันเสมอ” 25 มิถุนายนนี้ สยามรัฐมีอายุครบรอบ 70 ปี ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อ่าน ผู้มีอุปการคุณจากทุกแวดวง ที่ช่วยสนับสนุนให้สยามรัฐ ก้าวข้ามผ่านพ้นสารพัดอุปสรรค ฝ่าฟันนานาปัญหา มาได้ด้วยดี แต่เนื่องจากในปีนี้สถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางสยามรัฐมีความจำเป็นต้องของดรับแขกในวาระครบรอบวันก่อตั้งสยามรัฐ ณ อาคารสำนักงานบริษัท สยามรัฐ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และความปลอดภัยของทุกท่าน จึงขอเรียนมาด้วยความเคารพ ณ ที่นี้ ...*...

สำหรับพวกเราชาวสยามรัฐ แม้เวลาจะผ่านพ้นล่วงเลยมาถึง 7 ทศวรรษ ทว่า ทุกคนต่างยังคงตระหนักถึงเจตนารมณ์ของพลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ทีบันทึกไว้ในวันถือกำเนิดสยามรัฐ และได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอดนั่นคือ “ หนังสือพิมพ์นั้นย่อมมีชีวิตและจิตใจของตนเองเช่นเดียวกับบุคคล ย่อมบังเกิดมาด้วยกรรม และเมื่อบังเกิดมาแล้ว ย่อมประกอบกรรมต่อไป และย่อมต้องรับผลกรรมนั้นๆจะหลีกเลี่ยงหาได้ไม่ และก็เป็นธรรมดาอีกเช่นเดียวกัน ซึ่งหนังสือพิมพ์ที่เริ่มจะก้าวเดินออกไปในโลก ย่อมปรารถนาที่จะเห็นแต่สิ่งที่ดีและตั้งปณิธานที่จะทำความดี ส่วนที่จะบรรลุผลสมดังปรารถนา และจะปฏิบัติได้ตามปณิธานนั้นหรือไม่ ย่อมสุดแล้วแต่เหตุการณ์แวดล้อมและการกระทำของหนังสือพิมพ์นั้นเอง เราได้ถือกำเนิดมาในวันนี้พร้อมด้วยความหวังว่าเราจะสามารถเดินต่อไปอีกไกล เราเริ่มชีวิตของเราด้วยความรู้สึกสังวรในฐานะและหน้าที่ที่เรามีต่อสังคม และในขณะเดียวกันเราก็รู้จักประมาณตนเองในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้มากหรือน้อยประการใด หนังสือพิมพ์ฉบับนี้มิได้ตั้งขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ในทางการเมืองของบุคคลใดหรือหมู่คณะใด เราไม่มีเจตนาล่วงหน้า ที่จะสนับสนุนหรือตำหนิติเตียนบุคคลใดหรือหมู่คณะใดโดยเฉพาะ เราเรียกชื่อหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ว่า "สยามรัฐ" ทั้งนี้ก็เพราะเราถือว่า ผลประโยชน์แห่งผืนแผ่นดินที่เรียกว่าสยามรัฐนี้ เป็นสิ่งที่ต้องรักษาไว้เหนือประโยชน์อื่นใด และความผาสุกของคนทั้งปวงที่เป็นเจ้าของแผ่นดินผืนนี้ เป็นยอดแห่งความปรารถนาของเรา เราได้ถือเอาดวงตราของแผ่นดินไทยค้ำจุนไว้ด้วยสัตย์ที่ไทยเราถือว่าเป็นมงคลมาทอดไว้เหนือชื่อของเรา ส่วนสุภาษิตที่เราจะยึดถือต่อไปนั้น คือพุทธภาษิตเป็นคาถาโดยอรรถว่า “นิคฺคณฺเห นิคฺคหารหํ ปคฺคณฺเหปคฺคหารหํ แปลว่า “พึงชมคนที่ควรชม และข่มคนที่ควรข่ม” เราเริ่มออกเดินทางด้วยเจตนาดังได้กล่าวมาแล้ว สาธุชนพึงเห็นว่าเป็นเจตนาอันสุจริต ขณะนี้เราถือว่าเราเป็นมิตรกับคนทุกคนที่มีสิทธิเป็นเจ้าของแผ่นดินไทยนี้เท่าๆ กับเรา เราเคารพกฎหมายบ้านเมืองและองค์การสาธารณะเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน ไม่ว่ารัฐบาลนั้นจะประกอบด้วยบุคคลคณะใดหรือพรรคใด ในเมื่อรัฐบาลนั้นปฏิบัติการไปในทางที่เราเชื่อถือได้ว่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน และเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร แต่ถ้ามีความคิดเห็นอื่นใดซึ่งไม่ใช่เป็นความคิดเห็นของรัฐบาลซึ่งเราเห็นว่าหากปฏิบัติไปตามความเจริญของแผ่นดินและประชาชนมากกว่า เราก็จะถือว่าเรามีทั้งสิทธิและหน้าที่จะต้องสนับสนุนความคิดเห็นนั้นๆ” ...*...

ไอฮอป เปิดสาขาน้องใหม่ย่านพระราม 4 ที่เสิร์ฟความอร่อยผ่านบริการเดลิเวอรี่ ให้ถึงหน้าประตูบ้าน กับรสชาติ สดใหม่ หอมกรุ่นเหมือนทานที่ร้าน พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มกับเมนูอาหารที่หลากหลายในราคาพิเศษ พร้อมเสิร์ฟความอร่อยแล้ววันนี้ ด้วยบริการสั่งอาหารออนไลน์ทั้ง LINE MAN, GrabFood และ Get ได้ตลอดทั้งวันตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ...*...

ข่าวสังคมทั่วไป ประจำวันพุธที่ 24 มิ.ย. เวลา 09.30 น.ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รอง ผอ.องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ แนวทางการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก จากมาตรการภาคกระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ ภายใต้ NDC Roadmap ” จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ห้องวีนัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ...*...

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผศ.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และชมรมกอล์ฟราชมงคลมหาวิทยาลัยฯ เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินการกุศล การแข่งขันกอล์ฟราชมงคลและจากการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผศ.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำคณะ เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ป้องกันโควิด...อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี/รมว.สาธารณสุข รับมอบชุด PPE จำนวน 10,000 ชุด จาก ละออ ตั้งคารวคุณ และ จตุภัทร์ – ภญ.ดร.อรุณี ตั้งคารวคุณ ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) เพื่อนำไปช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ป้องกันไวรัสโควิด-19 โดยมี ชูชาติ เพ็ชรอำไพ นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ และ ร.ท.พญ.ปิยะชนก ตั้งคารวคุณ ร่วมมอบ ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลงนาม...เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรสู่ตลาดนำการเกษตรในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรแปลงใหญ่ กู้วิกฤติโควิด-19 ระหว่าง เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กับ ริคาร์โด้ เบารอตโต้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-หน่วยธุรกิจแม็คโครประเทศไทย สยามแม็คโคร โดยมี สุชาดา อิทธิจารุกุล ร่วมเป็นสักขีพยาน ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รางวัลซีไรต์ปี62...ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานรางวัลซีไรต์ พร้อมด้วยคณะกรรมการตัดสินและผู้สนับสนุน จัดงานแถลงข่าวประกาศให้กวีนิพนธ์เรื่อง ระหว่างทางกลับบ้าน ของ อังคาร จันทาทิพย์ ได้รับรางวัลซีไรต์ประเภทกวีนิพนธ์ปี 2562 โดยมี ศ.เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี รศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจรกนกวลี พจนปกรณ์ กันไทยราษฎร์ และ ผศ.ดร.สรตี ปรีชาปัญญากุล ร่วมงาน ที่วังสวนผักกาด เมื่อวันก่อน

ไม่ทิ้งกัน...นิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร และ พล.ต.ท. โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯ กทม. รับมอบข้าวตราฉัตรส้ม ขนาด 5 กก. จำนวน 1,002 ถุง จาก เทียนชัย จูพัฒนกุล ผู้ช่วยกก.ผจก. สำนักกิจกรรมเพื่อสังคม ผู้แทนจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบและประสบความยากลำบาก ในสถานการณ์วิกฤติ COVID-19 ที่อาคารไอราวัตพัฒนา สภากรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

สัปดาห์วันมัคคุเทศก์ไทย...ชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน สัปดาห์วันมัคคุเทศก์ไทย 63 โดยมี วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย พิมพกานต์ พิพิธธนานันท์ ผอ.สำนักงาน ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร และ กันยารัตน์ โชคอุ่นกิจ กก.ผจก.ใหญ่ เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ร่วมงาน ที่ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก

ยกระดับช้อปปิ้ง...ณัฐธีรา จิราธิวัฒน์ บุญศรี วุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ และ ปพิตชญา สุวรรณดี เตรียมส่งมอบประสบการณ์ช้อปปิ้งที่ดีที่สุดให้ลูกค้าย่านบางนา-ตราด ที่ ห้างเซ็นทรัลเมกาบางนา ดีเดย์ 2 ก.ค.นี้ โดยมี ธาพิดา นรพัลลภพลินี คงชาญศิริ และ อรวรรณ ทิพย์สุวรรณพร ร่วมงาน เมื่อวันก่อน

น้ำเอยน้ำใจ...พงษ์เทพ ประเสริฐวรนันท์ ผู้ช่วย ผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กร แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) มอบหน้ากากใสกันละอองฝอย ให้แก่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว โดยมี จารี ศรีพารัตน์ เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อส่งต่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

แจกจริง..สมบูรณ์ โรจน์วิลาวัลย์ ผอ.อาวุโสฝ่ายขายกรุงเทพฯ โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย เป็นผู้แทนจับรางวัลแคมเปญ ควิกแสบ ระเบิดแสบ แจกจริง โดยมี กุลวดี เกตุโกวิทย์ พนักงานกรมการปกครอง และ จิราพร ณัฐคุณานนท์ ผจก.ฝ่ายการตลาด โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน ที่อาคารแคปปิตอล เวิร์คเพลส