ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 22 มิ.ย.63 นายวงเดือนกานกหงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเดิด อำเภอเมืองจังหวัดยโสธร พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ได้นำเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือ พร้อมเครื่องคัดกรอง วัดไข้และอ่างล้างมือ นำไปมอบให้กับโรงเรียนภายในพื้นที่ตำบลเดิด ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านเดิดโรงเรียนบ้านบาก โรงเรียนบ้านนาคำ โรงเรียนบ้านเชือก โรงเรียนบ้านน้ำโผ่ โรงเรียนไทยรัฐบ้านคำแดง และ โรงเรียนบ้านใหม่ชุมพร พร้อมทั้ง มอบให้กับศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลเดิด เพื่อไว้คัดกรองไข้ ผู้ปกครองเด็กนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียน ในแต่ละพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควอด-19 นอกจากนั้นแล้ว ทางเทศบาลตำบลเดิด พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข จะได้คอยออกตรวจตราดูแล นักเรียน ในพื้นที่ตำบลเดิดทุกโรงเรียนเพื่อความไม่ประมาท ในการป้องกันเชื้อไวรัส โควิด-19 ในการเปิดภาคเรียนในครั้งนี้

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance