เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.63 องค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วงนำโดย นายสุพจน์ สมสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี มอบไห้นายดนัย คำคุณ รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง ดำเนินการช่วยเหลือจ่ายเงินเยียวยา ผู้ประสบวาตภัย นำเงินไปมอบไห้ผู้เดือดร้อน เพื่อนำเงินไปซื้ออุปกรณ์ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและโรงเรือน ที่ได้รับให้ผู้ประสบวาตภัย (พายุฤดูร้อน)เหตุเกิด เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ตามประกาศจังหวัดลพบุรี

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance