สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น แถลงว่า รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมผ่อนคลายมาตรการจำกัดคนเข้าเมืองจากผู้ที่เดินทางมาจาก 4 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เวียดนาม และไทย จากเดิมที่ห้ามนักเดินทางจากจำนวนกว่า 100 ประเทศเข้าญี่ปุ่น

โดยนายกรัฐมนตรีอาเบะ แถลงถึงสาเหตุการผ่อนคลายมาตรการข้างต้นด้วยว่า เนื่องจากทั้ง 4 ประเทศสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศของพวกเขาได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะได้รับการผ่อนคลาย แต่ผู้ที่เดินทางเข้ามาในญี่ปุ่น ก็ต้องปฏิบัติตนตามเงื่อนไขที่ทางการญี่ปุ่นกำหนดไว้

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance