เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ระดมเจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่นยากำจัดยุงลายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ทั้ง 3 แห่ง ป้องกันไข้เลือดออกระบาด ช่วงใกล้เปิดภาคเรียน ขณะทั้งจังหวัดพบผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมแล้ว เกือบ 300 ราย ทั้งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

(16 มิ.ย.63) นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายเทพชัย มาพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ระดมออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ตามโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา, โรงเรียนเทศบาล 2 อิสาณธีระวิทยาคาร และโรงเรียนเทศบาล 3 เพื่อเป็นการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายที่เป็นพาหะนำเชื้อโรคไข้เลือดออกมาแพร่ระบาดสู่คน ช่วงใกล้จะเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ของครู และนักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาล หลังพบว่าช่วงนี้ในเขตเทศบาล มีป่วยต้องสงสัยเป็นโรคไข้เลือดออก แต่ยังไม่ยืนยันผลว่าป่วยเป็นไข้เลือดออก

ดังนั้น ทางเทศบาลซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบถึง 18 ชุมชน จะต้องเร่งรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำเชื้อโรคไข้เลือดออกมาแพร่ระบาดสู่คนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเปิดภาคเรียน

ขณะที่ยอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั้งจังหวัดสะสม ตั้งแต่ต้นปี จนถึงขณะนี้ รวมแล้วเกือบ 300 ราย และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนมีน้ำขังตามภาชนะต่างๆ ซึ่งเอื้อต่อการเพาะพันธุ์ยุงลายได้ง่าย

นายเทพชัย มาพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ กล่าวว่า ช่วงนี้ใกล้จะเปิดภาคเรียน ทางเทศบาลเป็นห่วงครู นักเรียน และประชาชนในเขตเทศบาล จึงได้ระดมเจ้าหน้าที่ออกทำการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามจุดเสี่ยงในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล พร้อมให้เจ้าหน้าที่ร่วมกับ อสม.ออกรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายตามบ้านเรือนในเชิงรุก โดยการหยอดทรายและคว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง พร้อมให้ความรู้วิธีกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อตัดวงจรการระบาดของโรคที่กำลังระบาดในช่วงนี้อย่างต่อเนื่องด้วย

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance