ออกประกาศวันนี้ เริ่มมีผล 15 มิ.ย. ย้ำสถานบันเทิง-สถานบริการยังไม่ให้เปิด ข่าวดีกทม.ไม่พบผู้ติดเชื้อติดต่อกัน 24 วัน ย้ำขอความร่วมมือประชาชนเคร่งครัดตามมาตรการ ไปสถานที่ต่างๆต้องลงทะเบียนใช้แอพไทยชนะสำคัญมาก

วันที่ 14 มิ.ย.63 พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 13/2563 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม.(เสาชิงช้า) พิจารณากำหนดรายละเอียดมาตรการควบคุมดูแลสถานที่ตามที่ ศบค. ได้มีมติให้ผ่อนปรนมาตรการเปิดสถานที่เพิ่มเติมระยะ 4 มีการแถลงภายหลังการประชุม ถึงมาตรการผ่อนปรนสถานที่เพิ่มเติม 11 สถานที่ ซึ่งจะเริ่มวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

โดย ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร แถลงภายหลังการประชุมว่า กรุงเทพมหานครไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ติดต่อกัน 24 วันแล้ว ตามที่ WHO กำหนดระยะฟักตัวของเชื้อคือ 24 วัน ถือเป็นข่าวดีที่ไม่พบผู้ติดเชื้อเลยใน 24 นี้ โดยวันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครพิจารณาสถานที่ กิจการและกิจกรรมที่จะผ่อนปรนในระยะ 4 จะมี 2 ส่วน คือ สถานที่ที่ยังไม่มีการผ่อนปรนมี 5 สถานที่ คือ 1.สถานบริการ ผับ บาร์ สถานบันเทิง และสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ 2.สนามชนไก่ และสนามซ้อมชนไก่ 3.ร้านเกมส์ และร้านอินเตอร์เน็ต 4.สถานประกอบกิจการอาบอบนวด 5.สนามชนโค สนามกัดปลา หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน

สำหรับ สถานที่ที่ผ่อนปรนเพิ่มในระยะ 4 รวม 11 สถานที่ คือ

1.อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่เป็นโรงเรียนนอกระบบประเภทกวดวิชา ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนในระบบ โรงเรียนประเภทนานาชาติ สถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งโรงเรียนไม่เกิน 120 คน

2.โรงแรม โรงมหรสพ ห้องประชุม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า โรงภาพยนตร์ หรือสถานที่อื่น ให้มีการจัดประชุม การอบรมสัมมนา การจัดนิทรรศการ การจัดแสดงสินค้า การจัดเลี้ยงงานพิธี การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี คอนเสิร์ต ต้องมีการที่ป้องกันการแออัดตามมาตรการ มีการจำกัดจำนวนคน เว้นระยะห่าง ต้องลงทะเบียนใช้แอพไทยชนะ ในส่วนที่กรุงเทพมหานครได้เพิ่มในเรื่องของการจัดแสดงดนตรี การแสดงคอนเสิร์ต หรือกิจกรรมที่ในทำนองเดียวกัน ทุกสถานที่จะต้องเป็นการขายตั๋วนั่งเท่านั้น

3.ร้านอาหารและเครื่องดื่มทั่วไป อนุญาตให้มีการจำหน่ายสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ส่วนสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการประเภทผับ บาร์ คาราโอเกะ ยังไม่อนุญาตให้ดำเนินการได้

4.สถานที่รับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กพิเศษ สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานที่บริการดูแล สถานที่พำนักอาศัย หรือสถานที่สงเคราะห์อื่นที่จัดสวัสดิการให้แก่เด็กและผู้สูงอายุ ต้องมีมาตรการจำกัดจำนวนคนต่อพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 ตรม./คน และแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมไม่เกิน 5 คน / จำนวนผู้ดูแล 1 คน

5.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุทยาวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม

6.การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ วิดิทัศน์ จำกัดจำนวนคน 150 คน ให้มีผู้ชมได้ไม่เกิน 50 คน

7.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพสปา หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย ไม่รวมกิจการอาบอบนวด โดยให้นวดรวม นวดใบหน้าได้ แต่ต้องจำกัดระยะเวลาใช้บริการ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร

8.สวนสาธารณะ ลานกิจกรรม พื้นที่กิจกรรมกลางแจ้ง ให้ออกกำลังกายแบบกลุ่มได้ ไม่เกิน 50 คน ขณะออกกำลังกายต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร ผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากก่อนและหลังการออกกำลังกาย

9.สวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก ยกเว้นเครื่องเล่นที่ติดตั้งชั่วคราวหนือเครื่องเล่นที่มีผิวสัมผัสมากซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดโรคในเด็ก เช่น บ้านบอล บ้านลม ยังไม่ให้เปิด ทุกแห่งต้องจำกัดจำนวนคน และเวลาให้บริการไม่เกิน 2 ชม.

10.สนามกีฬา หรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา หรือเพื่อการเรียนการสอนทุกประเภทกีฬา ให้เปิดดำเนินการได้ ยกเว้น สนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดแลา หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน โดยให้มีการแข่งขันได้ แต่ต้องไม่มีผู้ชมอยู่ในสนาม สามารถถ่ายทอดการแข่งขันได้ ในส่วนสระว่ายน้ำควบคุมให้ไม่เกิน 8 ตรม./คน

11.ตู้เกมส์ เครื่องยอดเหรียญ ที่รับการอนุญาตตามกฏหมายสามารถให้มีการให้บริการได้

ซึ่งรายละเอียดข้อกำหนด มาตรการสถานที่ต่างๆ เหล่านี้จะอยู่ในประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 11 ที่จะออกในวันนี้