วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมวิเวกฯ อาคาร สช ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดการอบรมออนไลน์ ผ่าน VDO Conference call หัวข้อ “การใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ - VLEARN” สำหรับกลุ่มโรงเรียนเอกชนนำร่อง ครั้งที่ 1 ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผ่านช่องทาง VDO Conference Call : VROOM โดยมี นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการ กช. นายวิมล จำนงบุตร ที่ปรึกษา สช. เข้าร่วมพิธีเปิด พร้อมด้วย คุณอนุสรณ์ ดำรงธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการศึกษาและวิชาการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมในพิธีเปิดและเป็นทีมวิทยากรการอบรม ณ ห้องประชุมวิเวกฯ อาคาร สช. กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการอบรมจัดขึ้น เวลา 13.30 – 15.30 น. ผ่าน VDO Conference Call : VROOM โดยบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แบ่งเป็น 5 ห้องอบรม จำนวน 607 คน จำนวนทั้งสิ้น 302 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าในการใช้เทคโนโลยีออนไลน์เพื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance