จากที่มีการกำหนดวันเปิดเทอม 1 ก.ค.63 ท่ามกลางสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่แม้จะเบาบางลง แต่ยังคงต้องไม่ประมาท ซึ่งโรงเรียนต่างๆ ได้เตรียมความพร้อมรับเปิดเทอม

เพจเฟซบุ๊ก “ศธ.360 องศา” โพสต์ระบุ “คุณครู "ภฌลดา ปรางควิรยา" จากโรงเรียนวัดหนองโพรง สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เผยว่า ผอ.รร."กันพิเชฐษ์ มลิเกตุ" และคุณครูได้ร่วมกันวางแนวทางป้องกันโควิด-19

โดยขณะนี้ ได้สร้างห้องเรียนยุค New Normal เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 คือ การเว้นระยะห่างในห้องเรียน, จัดห้องเรียนยุคใหม่ตามวิถี New Normal, เตรียม Faceshield แจกเด็กทั้งหมด 155 คนฟรี, มีหน้ากากอนามัยสำรองให้นักเรียนยากจน 200 ชิ้น

สำหรับมาตรการของกรมอนามัย ซึ่ง ผอ.โรงเรียน มีอำนาจตัดสินใจใช้แนวทางที่เหมาะสมกับบริบทของตนเองได้ เช่น โรงเรียนขนาดใหญ่อาจจะสลับวันเรียน สลับชั้นเรียน สลับเวลาเรียน ให้นักเรียนมาเรียนช่วงเช้าและบ่าย ฯลฯ

ส่วนแนวทางของโรงเรียนแห่งนี้ ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่ง ซึ่งบางโรงเรียนอาจจะไม่จัดห้องเรียนยุคใหม่แบบนี้ก็ได้ ขอให้จัดโต๊ะเรียนให้มีระยะห่างกัน 1-2 เมตร ลดจำนวนเด็กต่อชั้นเรียน และเว้นระยะห่างของพื้นที่อื่น ๆ ในโรงเรียน เช่น โรงอาหาร สนามเด็กเล่น

ที่สำคัญ โรงเรียนต้องสื่อสารให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าใจว่าในสถานการณ์เข่นนี้ อาจสร้างความหนักใจบ้าง เพราะทำในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยด้วยกันทั้งนั้น โรงเรียนอาจจะต้องจัดการศึกษาแบบผสมผสานกัน อาจจะไม่สามารถจัดห้องเรียนแบบเดิมได้อีกต่อไป”