นายพิบูล ฝ่ายดี นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่ผ่านมาและทางจังหวัดยโสธรได้มีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว ทางเทศบาลตำบลตาดทอง จึงได้ปิด สถานที่ท่องเที่ยว ธาตุก่องข้าวน้อย เป็นเวลานานและจะทำการเปิดธาตุก่องข้าวน้อย ให้กับนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเที่ยวชม อีกครั้งในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 นี้ โดยทางเทศบาลตำบลตาดทอง

แม้ว่าจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมธาตุก่องข้าวน้อย ได้แต่ เราได้จัดเจ้าหน้าที่ วางมาตรการ การเฝ้าระวังและป้องกันนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวธาตุก่องข้าวน้อย อย่างเข้มข้น เพื่อความไม่ประมาทของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากนั้นแล้ว นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยว ก็ขอความร่วมมือ ให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกคน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวด้วย

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance